Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
University-va-College

University và College: đâu là sự khác biệt?

Đâu là sự khác biệt giữa “college” và “university”? Ngay tại nước Mỹ, hai thuật ngữ này cũng thường được sử dụng thay thế nhau để chỉ các tổ chức giao dục đại học

University-va-College

University và College: đâu là sự khác biệt?

Đâu là sự khác biệt giữa “college” và “university”? Ngay tại nước Mỹ, hai thuật ngữ này cũng thường được sử dụng thay thế nhau để chỉ các tổ chức giao dục đại học

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG