Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
Hoc bong SCU 2024

Học bổng Đại học Southern Cross, Úc năm 2024

Đại học Southern Cross, Úc (SCU) là trường Đại học Công lập xếp hạng Top 34 tại Úc năm 2023 (theo University reviews Australia). SCU hiện có 5 loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2024.

Học bổng Du học Úc 2023

Năm 2023 Úc vẫn tiếp tục mở cửa đón Du học sinh quốc tế. Quý phụ huynh và các em đang quan tâm học bổng

Hoc bong SCU 2024

Học bổng Đại học Southern Cross, Úc năm 2024

Đại học Southern Cross, Úc (SCU) là trường Đại học Công lập xếp hạng Top 34 tại Úc năm 2023 (theo University reviews Australia). SCU hiện có 5 loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2024.

Học bổng Du học Úc 2023

Năm 2023 Úc vẫn tiếp tục mở cửa đón Du học sinh quốc tế. Quý phụ huynh và các em đang quan tâm học bổng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG