Học bổng quốc tế trường đại học Vancouver Island Canada

Ngày đăng: 01/04/2015

Những học bổng dưới đây dành cho các tân sinh viên quốc tế tại trường đại học Vancouver Island theo chương trình đại học. Sinh viên sẽ được xem xét học bổng quốc tế trường đại học Vancouver Island khi ứng tuyển vào trường dựa theo bảng điểm và những hồ sơ hỗ trợ cho việc xin học bổng.

Trường đại học Vancouver Island
Trường đại học Vancouver Island

Hạn nộp hồ sơ cho hầu hết các chương trình học tại Vancouver Island University là vào ngày 31/03 hàng năm và học bổng sẽ được quyết định 6 tuần sau đó. Sinh viên không cần phải ứng tuyển riêng phần học bổng vì tất cả các em đều được lựa chọn một cách tự động khi nộp hồ sơ nếu đáp ứng đủ những tiêu chí để nhận học bổng du học.

1. Học bổng đầu vào cho sinh viên toàn thế giới tại VIU :

 • Số lượng: Tối đa 20 suất mỗi năm
 • Giá trị: $1,000 mỗi suất
 • Tiêu chí: Cấp hàng năm cho những sinh viên đăng ký chương trình cử nhân dài hạn ( không dành cho sinh viên học 1 kỳ hoặc sinh viên chuyển tiếp ). Học bổng được trao cho tối đa 20 sinh viên xuất sắc nhất đăng ký học tại kỳ mùa thu dựa trên bảng điểm đã nộp cho trường. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

2. Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc tại trường THPT British Columbia :

 • Số lượng: Tối đa 3 suất mỗi năm
 • Giá trị: $1,000 mỗi năm trong 4 năm học đại học (tổng $4,000)
 • Tiêu chí: Dành cho tất cả các sinh viên viên quốc tế đăng ký học tại VIU tốt nghiệp từ trường THPT British Columbia với chứng chỉ Dogwood và có điểm trung bình cao nhất tính theo các môn Anh văn 12, nghiên cứu xã hội 11 và toán 11. Học bổng được trao vào học kỳ thứ 2 tại VIU. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

3. Học bổng khu vực dành cho sinh viên cử nhân quốc tế tại VIU :

 • Số lượng: 6 suất mỗi năm
 • Giá trị: $5,000 ( $2,500 thưởng vào năm đầu tiên và $2,500 cho năm thứ 2 )

Các khu vực năm 2015:

 • Trung Quốc – 1 suất
 • Ấn Độ – 1 suất
 • Châu Âu – 1 suất
 • Châu Phi – 1 suất
 • Nam Mỹ – 1 suất
 • Khác – 1 suất. Học bổng này dành cho sinh viên đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
 • Tiêu chí: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc đăng ký học chương trình đại học. Học bổng này dựa trên điểm tổng kết THPT. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

4. Học bổng đầu vào cho sinh viên có bằng Tú tài quốc tế (IB)

a) Học bổng toàn chương trình học

 • Số lượng: Tối đa 3 suất mỗi năm
 • Giá trị: $1,000 mỗi năm trong 4 năm học (tổng $4,000)
 • Tiêu chí: Dành cho tất cả các sinh viên quốc tế có chứng chỉ IB. Học bổng được chọn dựa vào điểm trung bình cao nhất. Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

b) Học bổng đầu vào

 • Số lượng: Tất cả những sinh viên có chứng chỉ IB sẽ nhận được học bổng
 • Giá trị: $1,000 mỗi suất cho năm đầu tiên
 • Dành cho tân sinh viên quốc tế có chứng chỉ IB. Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

5. Học bổng đầu vào cho sinh viên học ngoài lãnh thổ British Columbia :

 • Số lượng: Tối đa 2 suất học bổng mỗi năm
 • Giá trị: $1,000 mỗi suất
 • Tiêu chí: Dành cho tất cả các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ những trường phổ thông ngoài lãnh thổ BC. Học bổng sẽ được trao cho 2 sinh viên có điểm số cao nhất trong hai khóa học kiểm tra điều kiện của lớp 12 ( không tính khóa học ngôn ngữ đầu tiên của sinh viên). Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường. Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học