Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Singapore
Học viện quản lý Đông Á EASB

Học viện quản lý EASB, Singapore

Tên tiếng Anh: East Asia Institute of Management Tên tiếng Việt: Học viện quản lý Đông Á EASB Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus:

Học viện ERC, Singapore

Học viện ERC, Singapore

Tên tiếng Anh: ERC Institute (ERCI) Tên tiếng Việt: Trường Học viện ERC Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: Số lượng campus: 01

Học viện giáo dục TMC

Học viện giáo dục TMC, Singapore

Tên tiếng Anh: TMC Academy Tên tiếng Việt: Học viện giáo dục TMC Singapore Academic Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 01 Website: https://www.tmc.edu.sg/

Học viện Media Singapore

Học viện Media Singapore

Tên tiếng Anh: Singapore Media Academy Tên tiếng Việt: Học viện Media Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://www.mediaacademy.sg 1. Giới

Học viện quản lý Đông Á EASB

Học viện quản lý EASB, Singapore

Tên tiếng Anh: East Asia Institute of Management Tên tiếng Việt: Học viện quản lý Đông Á EASB Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus:

Học viện ERC, Singapore

Học viện ERC, Singapore

Tên tiếng Anh: ERC Institute (ERCI) Tên tiếng Việt: Trường Học viện ERC Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: Số lượng campus: 01

Học viện giáo dục TMC

Học viện giáo dục TMC, Singapore

Tên tiếng Anh: TMC Academy Tên tiếng Việt: Học viện giáo dục TMC Singapore Academic Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 01 Website: https://www.tmc.edu.sg/

Học viện Media Singapore

Học viện Media Singapore

Tên tiếng Anh: Singapore Media Academy Tên tiếng Việt: Học viện Media Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://www.mediaacademy.sg 1. Giới

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG