Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
  • Home
  • Danh mục trường Singapore
Đại học Quốc gia Singapore

Trường Đại học Quốc gia Singapore

Tên tiếng Anh: National University of Singapore Tên tiếng Việt: Trường đại học Quốc gia Singapore Loại hình: Công lập Campus: 03 Website: http://www.nus.edu.sg/ 1.

Trường Trung học Anderson Singapore

Trường Trung học Anderson Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Trung học Anderson Tên tiếng Anh: Anderson Secondary School Loại hình: Trường công lập Thành lập: 1960 Lịch học : Chỉ

Đại học Curtin tại Singapore

Trường Curtin Singapore

Tên tiếng Anh: Curtin Singapore Tên tiếng Việt: Trường Curtin Singapore Loại hình: Trường công lập Số lượng campus ở Singapore: 01 Website: http://curtin.edu.sg/ 1. Giới

Trường Raffles

Trường Raffles, Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Raffles Tên tiếng Anh: Raffles College of Higher Education Thành lập: năm 1990 Đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học,

Trường Quốc tế Ascensia, Singapore

Trường Quốc tế Ascensia, Singapore

Tên tiếng Anh: Ascensia International School (AIS) Tên tiếng Việt: Trường Quốc tế Ascensia Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://aais.edu.sg 1.

Đại học Quốc gia Singapore

Trường Đại học Quốc gia Singapore

Tên tiếng Anh: National University of Singapore Tên tiếng Việt: Trường đại học Quốc gia Singapore Loại hình: Công lập Campus: 03 Website: http://www.nus.edu.sg/ 1.

Trường Trung học Anderson Singapore

Trường Trung học Anderson Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Trung học Anderson Tên tiếng Anh: Anderson Secondary School Loại hình: Trường công lập Thành lập: 1960 Lịch học : Chỉ

Đại học Curtin tại Singapore

Trường Curtin Singapore

Tên tiếng Anh: Curtin Singapore Tên tiếng Việt: Trường Curtin Singapore Loại hình: Trường công lập Số lượng campus ở Singapore: 01 Website: http://curtin.edu.sg/ 1. Giới

Trường Raffles

Trường Raffles, Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Raffles Tên tiếng Anh: Raffles College of Higher Education Thành lập: năm 1990 Đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học,

Trường Quốc tế Ascensia, Singapore

Trường Quốc tế Ascensia, Singapore

Tên tiếng Anh: Ascensia International School (AIS) Tên tiếng Việt: Trường Quốc tế Ascensia Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://aais.edu.sg 1.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG