Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Singapore
Học viện SSTC Institute

Học viện SSTC Institute, Singapore

Tên tiếng Anh: SSTC Institute Tên tiếng Việt: Học viện SSTC Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: www.sstc.edu.sg 1. Giới thiệu chung

Đại học Kaplan Singapore

Viện Đại học Kaplan, Singapore

Tên tiếng Anh: Kaplan Higher Education Academy. Tên tiếng Việt: Viện đại học Kaplan Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: 19,000 Website:

Học viện quản lí Singapore (SIM)

Học viện quản lí Singapore

Tên tiếng Anh: Singapore Insitute of Management (SIM) Tên tiếng Việt: Học viện quản lí Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: 20,000

Trường ST Francis Methodist

Trường ST Francis Methodist, Singapore

Tên tiếng Việt:Trường ST Francis Methodist Tên tiếng Anh: ST.Francis Methodist School Thành lập: 1960 Loại hình: Trường công lập Quốc gia: Singapore Campus: 01

Học viện SSTC Institute

Học viện SSTC Institute, Singapore

Tên tiếng Anh: SSTC Institute Tên tiếng Việt: Học viện SSTC Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: www.sstc.edu.sg 1. Giới thiệu chung

Đại học Kaplan Singapore

Viện Đại học Kaplan, Singapore

Tên tiếng Anh: Kaplan Higher Education Academy. Tên tiếng Việt: Viện đại học Kaplan Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: 19,000 Website:

Học viện quản lí Singapore (SIM)

Học viện quản lí Singapore

Tên tiếng Anh: Singapore Insitute of Management (SIM) Tên tiếng Việt: Học viện quản lí Singapore Loại hình: Tư thục Số lượng sinh viên: 20,000

Trường ST Francis Methodist

Trường ST Francis Methodist, Singapore

Tên tiếng Việt:Trường ST Francis Methodist Tên tiếng Anh: ST.Francis Methodist School Thành lập: 1960 Loại hình: Trường công lập Quốc gia: Singapore Campus: 01

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG