Home » Tin tức du học » Xếp Hạng Các Trường Đại Học Tại Hàn Quốc | Korean University Ranking
Share on facebook
Share on email
Share on print

Xếp Hạng Các Trường Đại Học Tại Hàn Quốc | Korean University Ranking

Bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc năm 2013 do tờ nhật báo uy tín JoongAng Daily thực hiện. Thứ tự xếp hạng của các trường dựa trên tổng số điểm của 4 tiêu chí: Điều kiện học tập, Chất lượng nghiên cứu giảng dạy, Mức độ quốc tế hóa, và Mức độ uy tín trong xã hội.

Bảng xếp hạng các trường đại học ở Hàn Quốc

Bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc năm 2013

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1POSTECH11Ewha Womans University19Kyungpook National University
2KAIST12Hanyang University (ERICA)22Korea Tech
3SungKyunKwan University13Dongguk University (Seoul)23Seoul Tech
4.Korea University (Anam)14Inha University24Kookmin University
5Yonsei University (Seoul)15Ajou University25Soongsil University
5Seoul National University16Konkuk University (Seoul)26Chonnam National University
7Hanyang University (Seoul)17Hankuk Univ. of Foreign Study26Sejong University
8Sogang University18Pusan National University26The Catholic Univ. of Korea
8ChungAng University (Seoul)19University of Seoul29Chungbuk National University
10Kyung Hee University19Chonbuk National University30Yeungnam University

Bên dưới là xếp hạng của các trường đại học theo từng tiêu chí đánh giá.

I. Điều kiện học tập (Môi trường giáo dục & Khả năng tài chính).

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1KAIST11Hallym University20Gyeongsang National University
2POSTECH11Korea Maritime and Ocean Univ.22Inje University
3Seoul National University13Hanyang University (Seoul)23Chungnam National University
4Korea Tech13Ewha Womans University23Ajou University
5The Catholic Univ. of Korea13ChungAng University (Seoul)25Pusan National University
5Chonbuk National University13Chungbuk National University25Pukyong National University
7SungKyunKwan University17Kyung Hee University25Dongguk University (Seoul)
7Yonsei University (Seoul)17University of Ulsan28Wonkwang University
7Jeju National University17Kyungpook National University28Konyang University
10Korea University (Anam)20Chonnam National University28Sogang University

II. Chất lượng nghiên cứu / giảng dạy.

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1POSTECH 11Hanyang University (ERICA) 19Sejong University
2KAIST 12Ewha Womans University 22Yeungnam University
2Korea University (Anam) 13Konkuk University (Seoul) 22University of Seoul
4Sogang University 13Pusan National University 24Kookmin University
4SungKyunKwan University 15Seoul Tech 25Kwangwoon University
6ChungAng University (Seoul) 15Chonbuk National University 25Chungbuk National University
6Hanyang University (Seoul) 17Kyungpook National University 25Sangmyung University
8Yonsei University (Seoul) 18Ajou University 28Hankuk Univ. of Foreign Study
8Seoul National University 19Inha University 28Chonnam National University
10Kyung Hee University 19Dongguk University (Seoul) 30ChungAng University (Anseong)

III. Quốc tế hóa.

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1Hankuk Univ. of Foreign Study10Yonsei University (Seoul)21Sookmyung Women’s Univ.
2Kyung Hee University10Sogang University22Kwangwoon University
3Hanyang University (Seoul)13Inha University22Yeungnam University
4Dongguk University (Seoul)13POSTECH22Seoul National University
5SungKyunKwan University13Konkuk University (Seoul)25Dongseo University
5Korea University (Anam)13Handong Global University25Hongik University
7Hanyang University (ERICA)17Dongguk University (Gyeongju)25Soongsil University
8KAIST17Busan Univ. of Foreign Study25Hansei University
8ChungAng University (Seoul)19Ajou University25Kookmin University
10Ewha Womans University19Sejong University30Sun Moon University

IV. Mức độ uy tín (Danh tiếng trong xã hội).

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1Seoul National University11KAIST20Korea Aerospace University
2SungKyunKwan University12Inha University22Kookmin University
3Yonsei University (Seoul)12Konkuk University (Seoul)22Soongsil University
3Korea University (Anam)14Hankuk Univ. of Foreign Study22Hongik University
5Sogang University14Seoul Tech25Dankook University
6Hanyang University (Seoul)16Pusan National University25Hanyang University (ERICA)
7ChungAng University (Seoul)17Ajou University27Chungnam National University
8Kyung Hee University17Kyungpook National University28Korea Polytechnic University
9University of Seoul17Dongguk University (Seoul)28Chonnam National University
10POSTECH20Ewha Womans University30Sookmyung Women’s University

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có du học New Ocean !