Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122

Xếp Hạng Các Trường Đại Học Tại Hàn Quốc | Korean University Ranking

Bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc năm 2013 do tờ nhật báo uy tín JoongAng Daily thực hiện. Thứ tự xếp hạng của các trường dựa trên tổng số điểm của 4 tiêu chí: Điều kiện học tập, Chất lượng nghiên cứu giảng dạy, Mức độ quốc tế hóa, và Mức độ uy tín trong xã hội.

Bảng xếp hạng các trường đại học ở Hàn Quốc

Bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc năm 2013

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1 POSTECH 11 Ewha Womans University 19 Kyungpook National University
2 KAIST 12 Hanyang University (ERICA) 22 Korea Tech
3 SungKyunKwan University 13 Dongguk University (Seoul) 23 Seoul Tech
4. Korea University (Anam) 14 Inha University 24 Kookmin University
5 Yonsei University (Seoul) 15 Ajou University 25 Soongsil University
5 Seoul National University 16 Konkuk University (Seoul) 26 Chonnam National University
7 Hanyang University (Seoul) 17 Hankuk Univ. of Foreign Study 26 Sejong University
8 Sogang University 18 Pusan National University 26 The Catholic Univ. of Korea
8 ChungAng University (Seoul) 19 University of Seoul 29 Chungbuk National University
10 Kyung Hee University 19 Chonbuk National University 30 Yeungnam University

Bên dưới là xếp hạng của các trường đại học theo từng tiêu chí đánh giá.

I. Điều kiện học tập (Môi trường giáo dục & Khả năng tài chính).

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1 KAIST 11 Hallym University 20 Gyeongsang National University
2 POSTECH 11 Korea Maritime and Ocean Univ. 22 Inje University
3 Seoul National University 13 Hanyang University (Seoul) 23 Chungnam National University
4 Korea Tech 13 Ewha Womans University 23 Ajou University
5 The Catholic Univ. of Korea 13 ChungAng University (Seoul) 25 Pusan National University
5 Chonbuk National University 13 Chungbuk National University 25 Pukyong National University
7 SungKyunKwan University 17 Kyung Hee University 25 Dongguk University (Seoul)
7 Yonsei University (Seoul) 17 University of Ulsan 28 Wonkwang University
7 Jeju National University 17 Kyungpook National University 28 Konyang University
10 Korea University (Anam) 20 Chonnam National University 28 Sogang University

II. Chất lượng nghiên cứu / giảng dạy.

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1 POSTECH 11 Hanyang University (ERICA) 19 Sejong University
2 KAIST 12 Ewha Womans University 22 Yeungnam University
2 Korea University (Anam) 13 Konkuk University (Seoul) 22 University of Seoul
4 Sogang University 13 Pusan National University 24 Kookmin University
4 SungKyunKwan University 15 Seoul Tech 25 Kwangwoon University
6 ChungAng University (Seoul) 15 Chonbuk National University 25 Chungbuk National University
6 Hanyang University (Seoul) 17 Kyungpook National University 25 Sangmyung University
8 Yonsei University (Seoul) 18 Ajou University 28 Hankuk Univ. of Foreign Study
8 Seoul National University 19 Inha University 28 Chonnam National University
10 Kyung Hee University 19 Dongguk University (Seoul) 30 ChungAng University (Anseong)

III. Quốc tế hóa.

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1 Hankuk Univ. of Foreign Study 10 Yonsei University (Seoul) 21 Sookmyung Women’s Univ.
2 Kyung Hee University 10 Sogang University 22 Kwangwoon University
3 Hanyang University (Seoul) 13 Inha University 22 Yeungnam University
4 Dongguk University (Seoul) 13 POSTECH 22 Seoul National University
5 SungKyunKwan University 13 Konkuk University (Seoul) 25 Dongseo University
5 Korea University (Anam) 13 Handong Global University 25 Hongik University
7 Hanyang University (ERICA) 17 Dongguk University (Gyeongju) 25 Soongsil University
8 KAIST 17 Busan Univ. of Foreign Study 25 Hansei University
8 ChungAng University (Seoul) 19 Ajou University 25 Kookmin University
10 Ewha Womans University 19 Sejong University 30 Sun Moon University

IV. Mức độ uy tín (Danh tiếng trong xã hội).

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

Thứ hạng

Tên trường

1 Seoul National University 11 KAIST 20 Korea Aerospace University
2 SungKyunKwan University 12 Inha University 22 Kookmin University
3 Yonsei University (Seoul) 12 Konkuk University (Seoul) 22 Soongsil University
3 Korea University (Anam) 14 Hankuk Univ. of Foreign Study 22 Hongik University
5 Sogang University 14 Seoul Tech 25 Dankook University
6 Hanyang University (Seoul) 16 Pusan National University 25 Hanyang University (ERICA)
7 ChungAng University (Seoul) 17 Ajou University 27 Chungnam National University
8 Kyung Hee University 17 Kyungpook National University 28 Korea Polytechnic University
9 University of Seoul 17 Dongguk University (Seoul) 28 Chonnam National University
10 POSTECH 20 Ewha Womans University 30 Sookmyung Women’s University

Lên kế hoạch du học

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!
Có thể bạn quan tâm:
Phụ lục bài viết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

Đăng ký tham dự sự kiện
Đăng ký tham dự hội thảo

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG