DU HỌC TRUNG QUỐC

TẠI SAO CHỌN DU HỌC TRUNG QUỐC?

Giá rẻ

Chi phí học phí và ăn ở chỉ khoảng 7,000 - 8,000 $/năm bằng 20- 30% so với các quốc gia khác

Đơn giản

Điều kiện hồ sơ đơn giản không phải chứng minh tài chính. Chưa có Tiếng Trung có thể học 1 năm tiếng

Học bổng

Có nhiều cơ hội nhận học bổng du học Trung quốc lên tới 100%

Ngành mạnh

Các ngành thế mạnh là CNTT, giao thông, y khoa, văn hóa

Đại học Giao thông Tây Nam

Trường Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Southwest Jiaotong University Tên tiếng Việt: trường đại học giao thông Tây Nam Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: https://english.swjtu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung Trường

Đại học sư phạm Vân Nam

Trường Đại học sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Yunnan Normal University (云南师范大学) Tên tiếng Việt: trường đại học sư phạm Vân Nam Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.ynnu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung

Du học Trung Quốc Trường Đại học Tứ Xuyên

Trường Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Sichuan University (四川大学) Tên tiếng Việt: Trường đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.scu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Tên tiếng Anh: East China Normal University (号华东师范大学) Tên tiếng Việt: trường đại học Hoa Đông Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://english.ecnu.edu.cn/ 1. Giới thiệu

Trường Đại học Đông Nam Trung Quốc

Trường Đại học Đông Nam Trung Quốc

Tên tiếng Anh: South East University Tên tiếng Việt: trường đại học Đông Nam, Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.seu.edu.cn/english/ 1. Giới thiệu chung

Đại học Giao thông Tây Nam

Trường Đại học Giao thông Tây Nam, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Southwest Jiaotong University Tên tiếng Việt: trường đại học giao thông Tây Nam Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: https://english.swjtu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung Trường

Đại học sư phạm Vân Nam

Trường Đại học sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Yunnan Normal University (云南师范大学) Tên tiếng Việt: trường đại học sư phạm Vân Nam Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.ynnu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung

Du học Trung Quốc Trường Đại học Tứ Xuyên

Trường Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên tiếng Anh: Sichuan University (四川大学) Tên tiếng Việt: Trường đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.scu.edu.cn/ 1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Tên tiếng Anh: East China Normal University (号华东师范大学) Tên tiếng Việt: trường đại học Hoa Đông Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://english.ecnu.edu.cn/ 1. Giới thiệu

Trường Đại học Đông Nam Trung Quốc

Trường Đại học Đông Nam Trung Quốc

Tên tiếng Anh: South East University Tên tiếng Việt: trường đại học Đông Nam, Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://www.seu.edu.cn/english/ 1. Giới thiệu chung

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

Hotline tư vấn du học

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG