Home » Danh mục trường Trung quốc
Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Trường Đại học Hoa Đông Trung Quốc

Tên tiếng Anh: East China Normal University (号华东师范大学) Tên tiếng Việt: trường đại học Hoa Đông Trung Quốc Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 1 Website: http://english.ecnu.edu.cn/ 1. Giới thiệu

Chi tiết »
Go to Top