Home » Danh mục trường Hàn quốc
Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Tongwon University Tên tiếng Việt: Trường đại học Tongwon Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 01 Website: https://tongwonuniversity.wordpress.com/ 1. Giới thiệu chung Trường đại học Tongwon

Chi tiết »
Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Yeungjin College Tên tiếng Việt: Trường cao đẳng Yeungjin Loại hình: Trường dân lập Số lượng campus: 01 Website: https://eng.yjc.ac.kr/ 1. Giới thiệu chung Trường cao đẳng

Chi tiết »
Du học Hàn Quốc trường đại học Dongguk

Trường đại học Dongguk, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Dongguk University Tên tiếng Việt: Trường đại học Dongguk Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 03 Website: https://www.dongguk.edu/ 1. Giới thiệu chung Trường đại học

Chi tiết »