Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Hàn quốc
Đại học Hanyang

Trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Trường Đại học Hanyang nằm trong Top 6 ngôi trường tốt nhất tại Hàn Quốc. Với bề dày lịch sử, chất lượng giảng dạy tốt,

Đại học Woosong, Hàn Quốc

Đại học Woosong, Hàn Quốc

Là một trong những trường Đại học đầu tư tốt nhất cho sinh viên phát triển toàn diện. Với chương trình đào tạo đa dạng

Tổng quan trường Đại học nhìn từ trên cao

Trường Đại học Inje, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Inje University Tên tiếng Việt: Đại học Inje Loại trường: Tư thục Số lượng campus: 03 Số sinh viên: ~16.000 sinh viên

Trường đại học quốc gia Jeju, Hàn Quốc

Trường đại học quốc gia Jeju, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Jeju National University Tên tiếng Việt: Trường đại học quốc gia Jeju Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 01 Website: http://www.jejunu.ac.kr/

Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Tongwon University Tên tiếng Việt: Trường đại học Tongwon Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 01 Website: https://tongwonuniversity.wordpress.com/ 1. Giới thiệu

Đại học Hanyang

Trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Trường Đại học Hanyang nằm trong Top 6 ngôi trường tốt nhất tại Hàn Quốc. Với bề dày lịch sử, chất lượng giảng dạy tốt,

Đại học Woosong, Hàn Quốc

Đại học Woosong, Hàn Quốc

Là một trong những trường Đại học đầu tư tốt nhất cho sinh viên phát triển toàn diện. Với chương trình đào tạo đa dạng

Tổng quan trường Đại học nhìn từ trên cao

Trường Đại học Inje, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Inje University Tên tiếng Việt: Đại học Inje Loại trường: Tư thục Số lượng campus: 03 Số sinh viên: ~16.000 sinh viên

Trường đại học quốc gia Jeju, Hàn Quốc

Trường đại học quốc gia Jeju, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Jeju National University Tên tiếng Việt: Trường đại học quốc gia Jeju Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 01 Website: http://www.jejunu.ac.kr/

Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Trường đại học Tongwon, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Tongwon University Tên tiếng Việt: Trường đại học Tongwon Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 01 Website: https://tongwonuniversity.wordpress.com/ 1. Giới thiệu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG