Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Hàn quốc
Trường Đại học KyungDong Hàn Quốc

Trường Đại học Kyung – Dong, Hàn Quốc

Tên trường: Kyungdong University ( Trường Đại học Kyungdong ) Khẩu hiệu: Sáng tạo, tự chủ, cống hiến Loại hình: Tư thục Hiệu trưởng: Chun Sungyong Vị trí: Sokcho/Goseong

Trường Đại học Chosun Gwangju

Trường Đại học Chosun Gwangju, Hàn Quốc

Tên tiếng Việt: Đại học Chosun Tên tiếng Anh: Chosun University Loại hình: Công lập Website: http://www.chosun.ac.kr 1. Giới thiệu chung trường Đại học Chosun Trường

Đại học Ajou

Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc

Tên tiếng Việt: Đại học Ajou Tên tiếng Anh: Ajou University Loại hình: Công lập Campus: 01 Website: https://www.ajou.ac.kr/en/ 1. Giới thiệu chung  Đại học Ajou

Trường Cao đẳng Taekyeung

Trường Cao đẳng Taekyeung, Hàn Quốc

1. Giới thiệu chung về trường cao đẳng Taekyeung Trường Cao đẳng Taekyeung nằm ở thành phố Kyungsan, thành phố công nghiệp sôi động với

Du học Hàn Quốc Trường Đại học Uiduk

Trường Đại học Uiduk, Hàn Quốc

1. Giới thiệu chung trường Đại học Uiduk Trường Đại học Uiduk là trường đại học tư thục hệ đào tạo 4 năm. Được thành

Trường Đại học KyungDong Hàn Quốc

Trường Đại học Kyung – Dong, Hàn Quốc

Tên trường: Kyungdong University ( Trường Đại học Kyungdong ) Khẩu hiệu: Sáng tạo, tự chủ, cống hiến Loại hình: Tư thục Hiệu trưởng: Chun Sungyong Vị trí: Sokcho/Goseong

Trường Đại học Chosun Gwangju

Trường Đại học Chosun Gwangju, Hàn Quốc

Tên tiếng Việt: Đại học Chosun Tên tiếng Anh: Chosun University Loại hình: Công lập Website: http://www.chosun.ac.kr 1. Giới thiệu chung trường Đại học Chosun Trường

Đại học Ajou

Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc

Tên tiếng Việt: Đại học Ajou Tên tiếng Anh: Ajou University Loại hình: Công lập Campus: 01 Website: https://www.ajou.ac.kr/en/ 1. Giới thiệu chung  Đại học Ajou

Trường Cao đẳng Taekyeung

Trường Cao đẳng Taekyeung, Hàn Quốc

1. Giới thiệu chung về trường cao đẳng Taekyeung Trường Cao đẳng Taekyeung nằm ở thành phố Kyungsan, thành phố công nghiệp sôi động với

Du học Hàn Quốc Trường Đại học Uiduk

Trường Đại học Uiduk, Hàn Quốc

1. Giới thiệu chung trường Đại học Uiduk Trường Đại học Uiduk là trường đại học tư thục hệ đào tạo 4 năm. Được thành

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG