Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
  • Home
  • Danh mục trường Hàn quốc
Trường đại học quốc gia Gyeongsang

Trường Đại học quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Gyeongsang National University (GNU) Tên tiếng Việt: Trường đại học quốc gia Gyeongsang Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 03 Website: http://eng.gnu.ac.kr/ 1.

Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Yeungjin College Tên tiếng Việt: Trường cao đẳng Yeungjin Loại hình: Trường dân lập Số lượng campus: 01 Website: https://eng.yjc.ac.kr/ 1. Giới

Du học Hàn Quốc trường đại học Dongguk

Trường đại học Dongguk, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Dongguk University Tên tiếng Việt: Trường đại học Dongguk Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 03 Website: https://www.dongguk.edu/ 1. Giới

Trường đại học Kangnam, Hàn Quốc

Trường đại học Kangnam, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Kangnam University Tên tiếng Việt: Trường đại học Kangnam Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://el.kangnam.ac.kr/ 1. Giới

Trường đại học Kyonggi, Hàn Quốc

Trường đại học Kyonggi, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Kyonggi University Tên tiếng Việt: Trường đại học Kyonggi Loại hình: Trường tư thục Số lượng sinh viên: 17.000 Số lượng campus:

Toàn cảnh trường đại học Daegu

Trường đại học Daegu, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Daegu University Tên tiếng Việt: Trường đại học Daegu Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 02 Website: http://eng.daegu.ac.kr/ 1. Giới

Trường đại học Keimyung, Hàn Quốc

Trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Keimyung University Tên tiếng Việt: Trường đại học Keimyung Loại hình: trường tư thục Số lượng sinh viên: gần 26.000 Số lượng

Trường đại học quốc gia Gyeongsang

Trường Đại học quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Gyeongsang National University (GNU) Tên tiếng Việt: Trường đại học quốc gia Gyeongsang Loại hình: Trường công lập Số lượng campus: 03 Website: http://eng.gnu.ac.kr/ 1.

Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Trường cao đẳng Yeungjin, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Yeungjin College Tên tiếng Việt: Trường cao đẳng Yeungjin Loại hình: Trường dân lập Số lượng campus: 01 Website: https://eng.yjc.ac.kr/ 1. Giới

Du học Hàn Quốc trường đại học Dongguk

Trường đại học Dongguk, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Dongguk University Tên tiếng Việt: Trường đại học Dongguk Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 03 Website: https://www.dongguk.edu/ 1. Giới

Trường đại học Kangnam, Hàn Quốc

Trường đại học Kangnam, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Kangnam University Tên tiếng Việt: Trường đại học Kangnam Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://el.kangnam.ac.kr/ 1. Giới

Trường đại học Kyonggi, Hàn Quốc

Trường đại học Kyonggi, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Kyonggi University Tên tiếng Việt: Trường đại học Kyonggi Loại hình: Trường tư thục Số lượng sinh viên: 17.000 Số lượng campus:

Toàn cảnh trường đại học Daegu

Trường đại học Daegu, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Daegu University Tên tiếng Việt: Trường đại học Daegu Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 02 Website: http://eng.daegu.ac.kr/ 1. Giới

Trường đại học Keimyung, Hàn Quốc

Trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Keimyung University Tên tiếng Việt: Trường đại học Keimyung Loại hình: trường tư thục Số lượng sinh viên: gần 26.000 Số lượng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG