Home » Tin tức du học » Top 100 trường Đại học tốt nhất trên thế giới năm 2015 -2016
Share on facebook
Share on email
Share on print

Top 100 trường Đại học tốt nhất trên thế giới năm 2015 -2016

Bảng xếp hạng Đại học hàng đầu thế giới danh gia nhất năm 2015 là The Times Higher Education World University Rankings do tạp chí Times Higher Education (Vương Quốc Anh) hợp tác với Thomson Reuters (gọi tắt là bảng xếp hạng THE). Times Higher Education chỉ xếp hạng 800 trường Đại học hàng đầu thế giới đến từ 70 quốc gia (Trong năm 2014 con số này là 400 trường đến từ 40 quốc gia). Đây là một trong những ấn phẩm danh tiếng và là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về giáo dục Đạị Học toàn cầu bao gồm thông tin cập nhật, phân tích và bình luật của các chuyên gia giáo dục nổi tiếng thế giới. Tạp chí này được xuất bản hàng tuần và phát hành rộng khắp thế giới qua ấn phẩm in và điện tử.

Các trường Đại học Úc lên hạng trong bảng đánh giá Times Higher Education

Hằng năm tạp chí The Times Higher Education tiến hành một dự án nghiên cứu chuyên sau và công bố danh sách 400 trường Đạị Học hàng đầu thế giới – nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Bảng xếp hạng các trường Đạị Học thế giới của tạp chí Times Higher Education là bảng xếp hạng toàn diện và được kiểm định chặt chẽ nhất. Bảng xếp hạng này dựa trên 13 chỉ số đánh giá, chia làm năm nhóm để đánh giá thế mạnh về các hoạt động cốt lõi của một trường Đạị Học: Giảng dạy – môi trường học tập; Nghiên cứu – bài báo, thu nhập và danh tiếng; Trích dẫn – tầm ảnh hưởng của nghiên cứu với thế giới; Nguồn thu đến từ ngành công nghiệp – phát minh, sáng chế; Tầm ảnh hưởng quốc tế- giảng viên, lượng sinh viên quốc tế học, công bố nghiên cứu.

Các tiêu chí của THE tập trung vào chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường chứ không đánh giá cao yếu tố truyền thống và danh tiếng. Các thông số được Tập đoàn Dữ liệu toàn cầu Thomson Reuters thu thập, phân tích và thẩm định. 50 chuyên gia hàng đầu của 15 quốc gia đến từ tất cả các châu lục cùng đưa ra bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này được coi là tiêu chuẩn vàng về đánh giá danh tiếng và chất lượng của các trường Đại học.

World University Rankings 2015 -2016

Top 100 trường Đại học tốt nhất trên thế giới 2015 -2016

Rank/Thứ hạngTitle – Tên trường/ Quốc gia- Vũng lãnh thổ
1California Institute of Technology

United States of America

2University of Oxford

United Kingdom

3Stanford University

United States of America

4University of Cambridge

United Kingdom

5Massachusetts Institute of Technology

United States of America

6Harvard University

United States of America

7Princeton University

United States of America

8Imperial College London

United Kingdom

9ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Switzerland

10University of Chicago

United States of America

11Johns Hopkins University

United States of America

12Yale University

United States of America

13University of California, Berkeley

United States of America

14University College London

United Kingdom

15Columbia University

United States of America

16University of California, Los Angeles

United States of America

17University of Pennsylvania

United States of America

18Cornell University

United States of America

19University of Toronto

Canada

20Duke University

United States of America

21University of Michigan

United States of America

22Carnegie Mellon University

United States of America

23London School of Economics and Political Science

United Kingdom

24University of Edinburgh

United Kingdom

25Northwestern University

United States of America

26National University of Singapore

Singapore

27King’s College London

United Kingdom

28Karolinska Institute

Sweden

29LMU Munich

Germany

30New York University

United States of America

31École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

32University of Washington

United States of America

33University of Melbourne

Australia

34University of British Columbia

Canada

35KU Leuven

Belgium

36University of Illinois at Urbana-Champaign

United States of America

37Heidelberg University

Germany

38McGill University

Canada

=39University of California, San Diego

United States of America

=39University of California, Santa Barbara

United States of America

41Georgia Institute of Technology

United States of America

42Peking University

China

43University of Tokyo

Japan

44University of California, Davis

United States of America

45University of Hong Kong

Hong Kong

46University of Texas at Austin

United States of America

47Tsinghua University

China

48Wageningen University and Research Center

Netherlands

49Humboldt University of Berlin

Germany

50University of Wisconsin-Madison

United States of America

51Brown University

United States of America

52Australian National University

Australia

53Technical University of Munich

Germany

54École Normale Supérieure

France

55Nanyang Technological University

Singapore

56University of Manchester

United Kingdom

57University of Sydney

Australia

58University of Amsterdam

Netherlands

59Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

60The University of Queensland

Australia

61Washington University in St Louis

United States of America

62Utrecht University

Netherlands

63University of North Carolina at Chapel Hill

United States of America

64Boston University

United States of America

65Delft University of Technology

Netherlands

66University of Minnesota

United States of America

67Leiden University

Netherlands

68University of Southern California

United States of America

69University of Bristol

United Kingdom

70Durham University

United Kingdom

71Erasmus University Rotterdam

Netherlands

72Free University of Berlin

Germany

73Monash University

Australia

74University of Groningen

Netherlands

75Pennsylvania State University

United States of America

 

76University of Glasgow

United Kingdom

77University of Helsinki

Finland

78University of Tübingen

Germany

79University of Pittsburgh

United States of America

80University of Warwick

United Kingdom

81Uppsala University

Sweden

82University of Copenhagen

Denmark

83University of New South Wales

Australia

84University of Freiburg

Germany

85Seoul National University

South Korea

86University of St Andrews

United Kingdom

87Vanderbilt University

United States of America

88Kyoto University

Japan

89Maastricht University

Netherlands

90Emory University

United States of America

91Lund University

Sweden

92Ohio State University

United States of America

93University of Exeter

United Kingdom

94University of Bonn

Germany

95Georgetown University

United States of America

96McMaster University

Canada

97University of Sheffield

United Kingdom

98Queen Mary University of London

United Kingdom

99University of Göttingen

Germany

100Michigan State University

United States of America

Trên đây là danh sách 100 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2015-2016 do Times Higher Education công bố. 3 trường Đại học hàng đầu thế giới đó là: California Institute of Technology xếp thứ nhất, sau đó là University of Oxford xếp thứ 2, xếp thứ 3 là Stanford University.

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có du học New Ocean !