Học bổng Nghiên cứu Sau đại học của Chính phủ Úc – IPRS

Ngày đăng: 23/05/2015

I/ Giới thiệu về Học bổng Chính phủ Úc – IPRS

Học bổng Chính phủ Úc - The International Post graduate Research Scholarships
Học bổng Chính phủ Úc – The International Post graduate Research Scholarships

Chương trình Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Sau Đại học (The International Post-graduate Research Scholarships – IPRS) là học bổng được tài trợ bởi Chính phủ Úc cùng Bộ Đổi mới, Công nghiệp, Khoa học và Nghiên cứu (DIISR) Úc. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế từ mọi quốc gia trên thế giới trừ Úc và New Zealand, tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế được nhận bằng nghiên cứu Sau đại học tại Úc, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu của quốc gia này.

Chương trình Học bổng IRPS nhằm duy trì và phát triển nghiên cứu quốc tế, cũng như thu hút những nghiên cứu sinh xuất sắc hệ sau đại học tới học tập và phát triển dưới môi trường nghiên cứu hiện đại và chuyên nghiệp tại Úc.

Lễ trao học bổng Chính phủ Úc - IPRS
Lễ trao học bổng Chính phủ Úc – IPRS

II/ Thông tin cụ thể của học bổng Chính phủ Úc IPRS

Đơn vị cấp học bổng
Đối tượng
 • Sinh viên quốc tế (ngoại trừ sinh viên New Zealand)
Số lượng
 • 330 suất
Thời hạn
 • 2 năm đối với khóa Thạc sĩ nghiên cứu
 • 3 năm đối với khóa Tiến sĩ
Giá trị học bổng
 • Toàn bộ học phí cũng như Bảo hiểm Y tế trong suốt quá trình học (giá trị tùy theo từng trường)
Yêu cầu
 • Là sinh viên quốc tế không cư trú tại Úc
 • Đáp ứng yêu cầu về việc xin thị thực sinh viên quốc tế theo quy định của DIAC
 • Tham gia khóa học Sau Đại học toàn thời gian tại một trường Đại học Úc
 • Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của trường Đại học nơi ứng viên nộp hồ sơ
 • Không có bằng cấp tương đương với bằng Tiến sĩ của Úc trước khi tham gia nộp hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ/hoặc bằng cấp tương đương với bằng Thạc sĩ Nghiên cứu của Úc trước khi tham gia nộp hồ sơ xin học bổng Thạc sĩ.
 • Không nhận bất cứ học bổng nào của Úc trong vòng 2 năm trước đó
 • Không nhận bất cứ học bổng hỗ trợ học phí nào do Chính phủ Úc tài trợ trước đó.
Tiêu chí đánh giá
 • Thành tích học tập
 • Trình độ ngoại ngữ
 • Kết quả đào tạo nghiên cứu
 • Nội dung/ Lĩnh vực nghiên cứu được đề xuất
Thời hạn nhận hồ sơ
 • Phụ thuộc vào từng trường Đại học, nhưng thường vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm
Phương thức nộp hồ sơ
 • Đăng ký trực tiếp với trường Đại học có nguyện vọng theo học. (Ứng viên nên trực tiếp liên hệ với Văn phòng Học bổng của từng trường để có hướng dẫn cụ thể)

 Bạn cần tư vấn hay gọi ✆ 098 684 2885 ✆ 096 456 0011 ✆ 096 456 0099 ✆ 098 424 0033 ✆ 096 456 0044