Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122

Gấp: Đăng ký ngay Học bổng Du học Trung Quốc hạn cuối tháng 6 năm 2023

Nền kinh tế Trung Quốc đang trở lại mạnh mẽ hơn sau thời gian thực hiện chính sách dịch, trong đó có hoạt động giáo dục. Đây là thời điểm tốt để các bạn Du học Trung quốc. Nếu bạn dự định du học Trung quốc trong năm nay thì danh sách học bổng dưới đây bạn không thể bỏ qua. Tất cả các học bổng dưới đây đều có hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30-6-2023. Danh sách học bổng bao gồm:

1. Học bổng Học viện Quản lý thành phố Trùng Khánh

– Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp 3 năm, năm đầu chủ yếu học Tiếng Trung, các năm sau học chuyên ngành.

– Ngành học: Logistics, Du lịch, Hộ Lý, Big Data, Kế toán

– Yêu cầu đầu vào: GPA cấp 3 từ 7.0; từ 18-30 tuổi. Không yêu cầu HSK

Học bổng: 100% học phí, miễn phí Ký túc xá, trợ cấp thêm 600- 800 NDT/tháng.

2. Học bổng Học viện Kỹ thuật Lạc Sơn

– Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp học 3 năm.

– Ngành học: Điều dưỡng, Y học Lâm sàng, Dược, Thương mại Điện tử, Quản trị Du lịch, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin Di động hiện đại.

– Yêu cầu đầu vào: Độ tuổi từ 18 – 23 tuổi. Không yêu cầu HSK ngoại trừ ngành y, Điều dưỡng yêu cầu HSK4

– Học bổng: miễn 100% học phí, miễn phí Ký túc xá, trợ cấp thêm 800 NDT/tháng trong 8 tháng.

3. Học bổng Học viện Sư phạm Quý châu

– Hệ Đại học

– Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học về Động vật, Sinh học, Kỹ thuật và Khoa học Thực vật, Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Luyện kim, Kỹ thuật năng lượng và Kỹ thuật Điện.

– Yêu cầu đầu vào: Không quá 25 tuổi, có HSK4 thì học thẳng chuyên ngành nếu chưa thì học thêm 1 năm Tiếng Trung.

– Học bổng: Miễn 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá.

4. Học bổng Đại học Công nghiệp Thành Đô, Tứ xuyên

– Hệ Đại học 4 năm.

– Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Logistics, Kỹ thuật thông tin điện tử, Khoa học và Công nghệ máy tính, Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data.

– Yêu cầu đầu vào: Dưới 25 tuổi. Có HSK4 thì học luôn chuyên ngành nếu chưa có thì học thêm 1 năm Tiếng Trung.

– Học bổng:

+ Loại 1: Miễn 100% học phí và miễn phí ở Ký túc xá.

+ Loại 2: Miễn 100% học phí và hỗ trợ ở Ký túc xá 2100 NDT/năm.

+ Loại 3: Miễn 50% học phí

5. Học bổng Đại học Sư pham Sơn Tây

– Hệ Đại học 4 năm.

– Chuyên ngành: Du lịch

– Yêu cầu đầu vào: từ 18-20 tuổi, không yêu cầu HSK nhưng phải có trình độ Tiếng Trung tương đương HSK3.

– Học bổng:

+ Năm 1: Học Tiếng Trung nếu chưa có HSK4 thì miễn phí 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá.

+ Năm 2 trở đi: Miễn 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá + trợ cấp 600 NDT/tháng.

6. Học bổng Đại học Công nghiệp Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

– Hệ Thạc sĩ

– Chuyên ngành: Tài chính, Kinh tế ứng dụng, Thống kê ứng dụng, Quản trị kinh doanh, Quản lý công, Thống kê, Báo chí truyền thông, Công tác xã hội, Mỹ thuật, Luật, Sinh học, Toán, Văn học ngoại ngữ, Vật lý, Kỹ thuật máy, Kỹ thuật điện, Kỹ thông thông tin, Kỹ thuật xe, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện tử thông tin, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật và Khoa học quản lý.

– Yêu cầu đầu vào: Dưới 35 tuổi, có HSK4, có phỏng vấn đơn giản và ngành học phải sát với ngành đã học ở Đại học.

– Học bổng: Miễn 100% học phí, Miễn phí ở Ký túc xá + trợ cấp 1700 NDT/tháng.

7. Học bổng Đại học Tây Nam, Trùng Khánh

– Hệ Đại học 4 năm.

– Chuyên ngành: Hán ngữ, Giáo dục quốc tế, Marketing, Kỹ thuật xây dựng, Hán ngữ thương mại, Thương mại quốc tế, Tâm lý học, Mỹ thuật, Luật, Kinh tế, Báo chí, Quản lý tài chính, Thiết kế thị giác.

– Yêu cầu đầu vào: Dưới 30 tuổi, có GPA trên 8.0, HSK4 trên 200 điểm.

– Học bổng hiệu trưởng:

+ Loại 1: Miễn 100% học phí, Miễn phí bảo hiểm và trợ cấp thêm 1100 NDT/tháng.

+ Loại 2: Miễn 100% học phí, Miễn phí bảo hiểm

– Học bổng con đường tơ lụa mới:

+ Loại 1: Miễn 100% học phí và trợ cấp 1100 NDT/tháng.

+ Loại 2: Miễn 100% học phí.

8. Học bổng Đại học Tài chính Lan châu, tỉnh Cam Túc

– Hệ Đại học

– Chuyên ngành: Thương mại quốc tế

– Yêu cầu đầu vào: 18-35 tuổi và HSK4.

– Học bổng:

+ Loại 1: Miễn 100% học phí, Miễn phí ở Kí túc xá

+ Loại 2: Miễn 70% học phí

+ Loại 3: Trợ cấp học phí 9000 NDT/năm, miễn phí ở Ký túc xá

9. Học bổng Đại học Sư phạm Hồ Nam

– Hệ đại học (ĐH), Thạc sĩ (ThS), Tiến sĩ (TS)

– Chuyên ngành:

+ Đại học: Y học Lâm sàng, Quản lý du lịch.

+ ThS, TS: Văn học nước ngoài, Giáo dục hán ngữ quốc tế, Báo chí truyền thông, Lý thuyết giảng dạy và chương trình học, Sinh học.

– Yêu cầu đầu vào:

+ Đại học: GPA > 8, HSK3
+ ThS, TS: GPA > 7.5, HSK4

Học bổng: Miễn 100% học phí, Miễn phí ở KTX và Trợ cấp 2500 – 3500

10. Học bổng Đại học Giao thông Bắc Kinh

– Hệ Đại học, Thạc sĩ

– Chuyên ngành:

+ Đại học: Quản trị kinh doanh, Quản trị Logistics, Truyền thông, Tự động hóa và Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật máy móc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật đường sắt.

+ Thạc sĩ: Quản trị và Kỹ thuật Logistics, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện.

– Yêu cầu đầu vào: GPA > 8.0, HSK5

– Học bổng: Miễn 100% học phí, Miễn phí ở Ký túc xá, trợ cấp 2500-3500 NDT/tháng.

11. Học bổng Đại học Thiên Tân

– Hệ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

– Chuyên ngành: Kỹ thuật Đại dương, Kỹ thuật tàu biển, Hóa học, Điện tử, Thủy lợi.

– Yêu cầu đầu vào: GPA > 8.0, HSK5 hoặc IELTS 6.0

– Học bổng: Miễn 100% học phí, Miễn phí ở Ký túc xá, trợ cấp 2500 – 3500 NDT/tháng.

12. Học bổng Đại học Sư phạm An Dương

– Hệ Đại học 4 năm

– Chuyên ngành: Tài chính

– Yêu cầu đầu vào: 18-35 tuổi, GPA > 7.0, HSK3

– Học bổng: Miễn phí 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá.

13. Học bổng Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu

– Hệ 1 năm Tiếng Trung

– Yêu cầu đầu vào: Nam không quá 25 tuổi, Nữ không quá 30 tuổi.

– Học bổng: Miễn phí 100% học phí và Miễn ở Ký túc xá.

14. Học bổng Trường Học viện Kỹ thuật Dương Lăng, tỉnh Thiểm Tây

– Hệ 1 năm Tiếng Trung

– Yêu cầu đầu vào: Tuổi dưới 25

– Học bổng: Miễn 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá.

15. Học bổng Học viện Sư phạm Quý Châu

– Hệ 1 năm Tiếng Trung

– Yêu cầu đầu vào: không quá 30 tuổi

– Học bổng: Miễn phí 100% học phí và Miễn phí ở Ký túc xá

16. Học bổng Đại học Nghề Lê Minh, tỉnh Phúc Kiến

– Hệ 1 năm Tiếng Trung

– Học bổng: Miễn phí 100% học phí.

16. Học bổng Đại học Nghề Lê Minh, tỉnh Phúc Kiến

– Hệ 1 năm Tiếng Trung

– Học bổng: Miễn phí 100% học phí.

17. Học bổng ASEAN Học viện Kỹ thuật Nam Ninh

– Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp 3 năm

– Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng.

– Yêu cầu đàu vào: Không yêu cầu HSK, Độ tuổi từ 18 – 25.

– Học bổng: Miễn 100% học phí, miễn phí ở Ký túc xá và trợ cấp 1000 NDT/tháng.

18. Học bổng Đại học Trung Y dược Nam Kinh

– Hệ Đại học

– Chuyên ngành: Đông Y

– Yêu cầu đầu vào: HSK3, GPA 7.5

– Học bổng: Miễn 100% học phí, miễn phí ở Ký túc xá và trợ cấp 2500 NDT/tháng.

—–
Trên đây là danh sách học bổng của các trường Đại học, Cao Đẳng Trung Quốc kỳ nhập học tháng 9. Hạn nộp hồ sơ là hết tháng 6 năm 2023. Các bạn quan tâm Du học Trung quốc nhanh chân nộp hồ sơ tại Du học New Ocean! Du học Trung Quốc học bổng siêu hấp dẫn, hồ sơ nhanh, visa nhanh, chi phí sinh hoạt rẻ. Liên hệ hotline 096 456 2233 để đăng ký các bạn nhé!

Lên kế hoạch du học

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!
Có thể bạn quan tâm:
Phụ lục bài viết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

Đăng ký tham dự sự kiện
Đăng ký tham dự hội thảo

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG