Home » Danh mục trường Singapore
Học viên SDH - học viện đào tạo lĩnh vực nhà hàng khách sạn hàng đầu Singapore

Học viện SDH Singapore

Tên tiếng Việt: Học viện SDH Tên tiếng Anh: School D’Hopitality Institute Thành lập: 2007 Kiểu hình: tư thục Campus: 1 Website: https://sdh.edu.sg 1. Giới thiệu về Học viện SDH

Chi tiết »
Đại học Quốc gia Singapore

Đại học Quốc gia Singapore

Tên tiếng Anh: National University of Singapore Tên tiếng Việt: Trường đại học Quốc gia Singapore Loại hình: Công lập Campus: 03 Website: http://www.nus.edu.sg/ 1. Giới thiệu chung về Trường

Chi tiết »
Cao đẳng bách khoa Temasek

Cao đẳng bách khoa Temasek

Tên tiếng Việt: Cao đẳng Bách khoa Temasek Tên tiếng Anh: Temasek Polytechnic (TP) Loại hình: Công lập Thành lập: 1990 Nhân viên: 1,200 Sinh viên: 15,000 Website: https://www.tp.edu.sg/home 1.

Chi tiết »
Trường Raffles

Trường Raffles

Tên tiếng Việt: Trường Raffles Tên tiếng Anh: Raffles College of Higher Education Thành lập: năm 1990 Đào tạo: Tiếng Anh, Dự bị đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao

Chi tiết »
Học viện quốc tế Amity Singapore

Học viện Amity Singapore

Tên tiếng Anh: Amity Global Business School, Singapore Tên tiếng Việt: Học viện quốc tế Amity Singapore Loại hình: Trường tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://www.amitysingapore.sg/ 1. Giới

Chi tiết »
Cao đẳng quốc tế TEG, Singapore

Cao đẳng quốc tế TEG, Singapore

Tên tiếng Anh: TEG International College Tên tiếng Việt: Cao đẳng quốc tế TEG Loại hình: Tư thục Số lượng campus: 01 Website: http://teg.edu.sg 1. Giới thiệu chung Cao đẳng

Chi tiết »