• Home
  • Danh mục trường Singapore
Hoc vien Nanyang Singapore khai truong co so moi 2023

Học viện Quản lý Nanyang, Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Học viện Quản lý Nanyang Tên tiếng Anh: Nanyang Institute of Management (NIM) Loại hình: Tư thục Thành lập: 2001 Đào

Trường Đại Học James Cook (JCU)

Trường Đại Học James Cook Singapore

Tên Tiếng Anh: James Cook University Singapore Tên Tiếng Việt: Trường Đại học James Cook Singapore Năm thành lập: 2003 Chi nhánh của Đại học

Học viên SDH - học viện đào tạo lĩnh vực nhà hàng khách sạn hàng đầu Singapore

Học viện SDH, Singapore

Học viện SDH, Singapore được thành lập năm 2007, thuộc tập đoàn giáo dục Shine. Học viện SDH được xây dựng với mục tiêu trở

Học viện PSB Singapore

Học viện PSB, Singapore

Học viện PSB, Singapore được thành lập năm 1964 bởi Thủ Tưởng Lý Quang Diệu. Đây là cơ sở giáo dục tư lớn nhất đảo

Đại học Quốc gia Singapore

Trường Đại học Quốc gia Singapore

Tên tiếng Anh: National University of Singapore Tên tiếng Việt: Trường đại học Quốc gia Singapore Loại hình: Công lập Campus: 03 Website: http://www.nus.edu.sg/ 1.

Hoc vien Nanyang Singapore khai truong co so moi 2023

Học viện Quản lý Nanyang, Singapore

Tên tiếng Việt: Trường Học viện Quản lý Nanyang Tên tiếng Anh: Nanyang Institute of Management (NIM) Loại hình: Tư thục Thành lập: 2001 Đào

Trường Đại Học James Cook (JCU)

Trường Đại Học James Cook Singapore

Tên Tiếng Anh: James Cook University Singapore Tên Tiếng Việt: Trường Đại học James Cook Singapore Năm thành lập: 2003 Chi nhánh của Đại học

Học viên SDH - học viện đào tạo lĩnh vực nhà hàng khách sạn hàng đầu Singapore

Học viện SDH, Singapore

Học viện SDH, Singapore được thành lập năm 2007, thuộc tập đoàn giáo dục Shine. Học viện SDH được xây dựng với mục tiêu trở

Học viện PSB Singapore

Học viện PSB, Singapore

Học viện PSB, Singapore được thành lập năm 1964 bởi Thủ Tưởng Lý Quang Diệu. Đây là cơ sở giáo dục tư lớn nhất đảo

Đại học Quốc gia Singapore

Trường Đại học Quốc gia Singapore

Tên tiếng Anh: National University of Singapore Tên tiếng Việt: Trường đại học Quốc gia Singapore Loại hình: Công lập Campus: 03 Website: http://www.nus.edu.sg/ 1.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG