Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ IRELAND NĂM HỌC 2017-2018

Irish Aid IDEAS Programme là chương trình học bổng chính phủ Ireland dành cho bậc học Thạc sĩ. Hiện nay học bổng đang được kêu gọi cho các ứng viên Việt Nam. Dưới đây là thông tin về học bổng năm học 2017-2018.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ IRELAND

 1. Số lượng học bổng: 30
 2. Giá trị học bổng: Học bổng chính phủ Irish Aid bao gồm:
 • Vé máy bay khứ hồi
 • Toàn bộ học phí
 • Phí bảo hiểm sức khỏe
 • Chi phí sinh hoạt (bao gồm chỗ ở, tiền mua sách vở, quần áo, chi phí ổn định cuộc sống)
 1. Danh sách các trường áp dụng chương trình học bổng

Tên trường                                                                Thành phố          Website

AIT    Athlone Institute of Technology                      Athlone                   www.ait.ie

CIT   Cork Institute of Technology                            Cork                       www.cit.ie

DBS Dublin Business School                                     Dublin                  www.dbs.ie

DCU Dublin City University                                      Dublin                    www.dcu.ie

DIT  Dublin Institute of Technology                         Dublin                     www.dit.ie

DKIT  Dundalk Institute of Technology                   Dundalk                  www.dkit.ie

GCD Griffith College Dublin                                     Dublin                    www.gcd.ie

GCL Griffith College Limerick                                  Limerick                 www.gcl.ie

ICHAS Irish College of Humanities & Applied Science Limerick            www.ichas.ie

MU   Maynooth University                                         Near Dublin          www.maynoothuniversity.ie

NCI  National College of Ireland                               Dublin                   www.ncirl.ie

NUIG  National University of Ireland, Galway         Galway                   www.nuigalway.ie

TCD Trinity College Dublin                                       Dublin                   www.tcd.ie

UCC University College Cork                                    Cork                     www.ucc.ie

UCD University College Dublin                                 Dublin                   www.ucd.ie

UL    University of Limerick                                       Limerick                www.ul.ie

hocbongchinhphuireland

 1. Danh sách các khóa học áp dụng chương trình học bổng

A         Agriculture, Environmental Science, Conservation, Rural Development

A1       MSc (Agr) in Sustainable Agriculture and Rural Development                           UCD

A2       MSc (Agr) in Environmental Resource Management                                          UCD

A3      MSc Sustainable Resource Management: Policy and Practice                           UL/NUIG

A4       MSc in Environmental Science                                                                            TCD

A5       MSc in Applied Science (Environmental Science)                                               UCD

A6       MSc in Biodiversity and Conservation                                                                 TCD

A7       MSc in World Heritage Management and Conservation                                      UCD

A8       MSc in Climate Change                                                                                        MU

A9       MSc in Climate Change, Agriculture and Food Security                                      NUIG

A10     MA in Rural Sustainability                                                                                    NUIG

A11     MSc in Sustainable Energy and Green Technologies                                           UCD

A12     MSc in Applied Coastal and Marine Management                                               UCC

A13     MSc in Marine Biology                                                                                          UCC

B         Pharmacy

B1       MSc in Advanced Chemical and Pharmaceutical Analysis                                   DCU

B2       MSc in Neuropharmacology                                                                                  NUIG

B3       MSc in Applied Science – Analysis of Pharmaceutical Compounds                    UCC

B4       MSc in Pharmaceutical Sciences                                                                         TCD

B5       MSc in Pharmaceutical Quality Assurance and Biotechnology                            DIT

C         Food Science, Food Engineering, Bioresource Technology and related

C1       MEngSc in Food Engineering                                                                              UCD

C2       MSc in Applied Science (Food Science)                                                              UCC

C3       MSc in Applied Science (Food Microbiology)                                                       UCC

C4       MSc in Food Safety Management                                                                         DIT

D         Information and Communication Technology

D1       MSc in Applied Digital Media                                                                              GCD

D2       MSc in Computing (Data Analytics)                                                                    DIT

D3       MSc in Computer Science (Networks and Distributed Systems)                       TCD

D4       MEng in Electronic Systems                                                                               DCU

D5       MSc in Information Systems Management                                                         NUIG

D6       MA in Information Systems for Business Performance                                       UCC

D7       MA in Computer Science (Interactive Media)                                                      UCC

D8       MSc in Software Engineering                                                                               AIT

D9       MEng in Telecommunications Engineering                                                           DCU

D10   MSc in Electronic and Communications Engineering                                             DIT

D11   MSc in Network and Information Security                                                               GCL

D12   MSc in Big Data Management and Analytics                                                          GCD

D13   MSc in IT Enabled Innovation                                                                                 MU

D14   MSc in Computing (Advanced Software Development)                                          DIT

D15   MSc in Computing (Security & Forensics)                                                               DIT

D16   MSc in Computing (Information Systems Process)                                                 WIT

D17   MSc in Global Financial Information Systems                                                         WIT

D18   MSc in Data Science and Analytics                                                                         UCC

D19   MEngSc in Electrical & Electronic Engineering                                                        UCC

D20   MSc in Computing Science                                                                                      UCC

E         Biotechnology

E1        MSc in Biomedical Science                                                                                   NUIG

E2        MSc in Biomedical Diagnostics                                                                             DCU

E3        MSc in Biopharmaceutical Engineering                                                                 UCD

E4        MSc in Bioprocess Engineering                                                                             DCU

E5         Masters in Applied Science – Biotechnology                                                        UCC

E6        MSc in Biotechnology                                                                                            UCD

E7        MSc in Biotechnology                                                                                            NUIG

E8        MSc in Immunology                                                                                               TCD

E9        MSc in Plant Biology – Future Crops                                                                     UCD

F          Management and Business

F1        MSc in Project Management                                                                                   UL

F2        MSc in Project Management                                                                                  UCD

F3        Msc in Strategic Management                                                                                 DIT

F4        MA in Business Management                                                                                  UL

F5        Master in Business Studies (MBS) – Management                                                WIT

F6        MSc in Business Economics                                                                                   UCC

F7        MSc in Accounting                                                                                                   DIT

F8        MSc in International Business                                                                                  CIT

F9        MA in Global Business Practice (Traditional Platform only)                                     CIT

F10      MSc in Supply Chain Management                                                                          DIT

F11      MA in Human Resource Management                                                                     CIT

F12      MSc in Supply Chain Management                                                                         UCD

F13      MSc in Finance                                                                                                        UCD

F14      MSc in Financial Economics                                                                                   UCC

F15      MSc in Food Business                                                                                            UCC

F16      MSc in Food Marketing                                                                                           UCC

G         Engineering and Sustainable Technology

G1       MSc in Engineering (Environmental / Structural and Geotechnical / Transport)    TCD

G2       MEngSc Structural Engineering                                                                             UCD

G3       MSc in Sustainable Energy Engineering                                                                WIT

G4       MEngSc in Sustainable Energy                                                                             UCC

G5       MSc in Energy Management                                                                                 DIT

G6      ME Energy Systems Engineering                                                                          NUIG

G7       ME in Sustainable Electrical Energy Systems                                                      DIT

G8       MSc in Environmental Technology                                                                       UCD

G9       MEngSc in Water Waste and Environmental Engineering                                   UCD

G10     MSc in Sustainable Resource Management: Policy and Practice                       NUIG/UL

G11     MSc in Water Resource Engineering                                                                   NUIG

G12     ME in Sustainable Development                                                                          DIT

G13     MEng in Mechanical Engineering                                                                        CIT

G14     ME in Mechanical Engineering                                                                            DIT

G15     MEng in Electronic Engineering                                                                           WIT

G16     MEng in Innovative Technology Engineering                                                       WIT

G17     MSc in Marine Renewable Energy                                                                      UCC

H         Other Courses

H1       MA in Journalism with New Media                                                                         CIT

H2       MA in Public Relations with New Media                                                                CIT

H3       MSc in Tourism Management                                                                               DIT

H4       MSc in Hospitality Management                                                                           DIT

 1. Điều kiện của chương trình học bổng
 • Đủ điều kiện nhận được thư mời tại 1 trong các trường trong danh sách trên
 • Là công dân Việt Nam và đang sinh sống ở Việt Nam
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Có cam kết mong muốn phát triển đất nước
 • Yêu cầu về tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.5
 • Có cam kết tham gia chương trình học
 1. Thời gian của học bổng

Thời hạn của chương trình học bổng là 25/01/2017.

Tất cả các giấy tờ và form cần thiết phải được gửi bản cứng tới Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội.

☎  Mọi thắc mắc cần được giải đáp, mời quý phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua chuyên viên tư vấn của Công ty tư vấn du học New Ocean. 

Lên kế hoạch du học

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!
Có thể bạn quan tâm:
Phụ lục bài viết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

Đăng ký tham dự sự kiện
Đăng ký tham dự hội thảo

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG