Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
  • Home
  • Thông tin du học Úc
Tất tần tật về Du học Nghề Úc

Tất tần tật về Du học nghề Úc (VET)

Giáo dục học nghề Úc, được gọi là VET (Vocational Education and Training) là một hệ thống đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng một nghề nhất định. Các khóa đào tạo nghề VET là một hình thức giáo dục cực kỳ phổ biến ở Úc đối với sinh viên quốc tế.

Khung trình độ nghề Úc

Hệ thống Khung trình độ nghề Úc

Nếu như bạn đang quan tâm tới Du học nghề Úc thì bạn sẽ cần tìm hiểu “Khung trình độ nghề Úc”. Khung trình độ nghề Úc nằm trong Hệ thống văn bằng Úc – Australian qualification framework (AQF) bao gồm 10 bậc trình độ

Tất tần tật về Du học Nghề Úc

Tất tần tật về Du học nghề Úc (VET)

Giáo dục học nghề Úc, được gọi là VET (Vocational Education and Training) là một hệ thống đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng một nghề nhất định. Các khóa đào tạo nghề VET là một hình thức giáo dục cực kỳ phổ biến ở Úc đối với sinh viên quốc tế.

Khung trình độ nghề Úc

Hệ thống Khung trình độ nghề Úc

Nếu như bạn đang quan tâm tới Du học nghề Úc thì bạn sẽ cần tìm hiểu “Khung trình độ nghề Úc”. Khung trình độ nghề Úc nằm trong Hệ thống văn bằng Úc – Australian qualification framework (AQF) bao gồm 10 bậc trình độ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG