Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.

Danh sách các Trường Đại học cấp Học bổng Chính phủ Trung Quốc

Có gần 300 trường Đại học Trung Quốc cấp học bổng Chính phủ Trung Quốc hàng năm. Nếu bạn quan tâm tới học bổng chính phủ Trung Quốc thì có thể bạn sẽ quan tâm tới các trường đại học theo vị trí các tỉnh thành. Hãy tham khảo danh sách các trường đại học cấp học bổng Trung Quốc theo tỉnh thành tại Trung Quốc dưới đây.

Danh sách trường Đại học cấp học bổng Chính phủ Trung Quốc

Danh sách Đại học tại Bắc Kinh

 • Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)
 • Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh (Đại học Bắc Hàng)
 • Học viện Điện ảnh Bắc Kinh
 • Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
 • Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh
 • Học viện Công nghệ Bắc Kinh
 • Đại học nghiên cứu quốc tế Bắc Kinh
 • Đại học giao thông Bắc Kinh
 • Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh
 • Đại học Sư phạm Bắc Kinh
 • Đại học Thể thao Bắc Kinh
 • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh
 • Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh
 • Đại học Y khoa Bắc Kinh
 • Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh
 • Đại học Công nghệ Bắc Kinh
 • Đại học y khoa Thủ đô
 • Đại học sư phạm Thủ đô
 • Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô
 • Trường Đại học Thể dục Thể thao Thủ đô
 • Học viện Mỹ thuật Trung ương
 • Học viện Âm nhạc Trung ương
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương
 • Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
 • Học viện Ngoại giao Trung Quốc
 • Đại học Dầu khí Trung Quốc
 • Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc
 • Đại học Truyền thông Trung Quốc
 • Đại học Viện khoa học Trung Quốc
 • Dân tộc Trung ương Bắc Kinh
 • Trường Đại học Điện lực
 • Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc
 • Đại học Bắc Kinh
 • Đại học Nhân dân Trung Quốc
 • Học viện Hý kịch Trung ương
 • Đại học Thanh Hoa
 • Đại học Học viện Khoa học Trung Quốc
 • University of International Business and Economics
 • Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh

Danh sách Đại học tại Thượng Hải

 • Đại học Đông Hoa
 • Đại học Sư phạm Hoa Đông
 • Đại học Chính Pháp Hoa Đông
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc
 • Đại học Phục Đán
 • Học viện âm nhạc Thượng Hải
 • Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải
 • Đại học Giao thông Thượng Hải
 • Đại học Hàng hải Thượng Hải
 • Đại học Sư phạm Thượng Hải
 • Đại học Hải dương Thượng Hải
 • Đại học Thượng Hải
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải
 • Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải
 • Đại học Thể dục thể thao Thượng Hải
 • Đại học trung y dược Thượng Hải
 • Đại học Đồng Tế
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải

Danh sách Đại học tại Trùng Khánh

 • Đại học Giao thông Trùng Khánh
 • Đại học Y Trùng Khánh
 • Đại học Sư phạm Trùng Khánh
 • Đại học Trùng Khánh
 • Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh
 • Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tứ Xuyên
 • Đại học Tây Nam
 • Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam

Danh sách Đại học tại Chiết Giang

 • Học viện nghệ thuật Trung Quốc
 • Đại học Sư phạm Hàng Châu
 • Đại học Ninh Ba
 • Đại học Công nghệ Ninh Ba
 • Đại học Y Ôn Châu
 • Đại học Ôn Châu
 • Đại học Công thương Chiết Giang
 • Đại học Sư phạm Chiết Giang
 • Đại học Hải dương Chiết Giang
 • Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang
 • Đại học Chiết Giang
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang
 • Đại học Công nghệ Chiết Giang

Danh sách Đại học tại Vân Nam

 • Đại học Đại Lý
 • Đại học Y Côn Minh
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh
 • Đại học Nông nghiệp Vân Nam
 • Đại học Dân tộc Vân Nam
 • Đại học sư phạm Vân Nam
 • Đại học Vân Nam
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam

Danh sách Đại học tại Giang Tô

 • Đại học Dược Trung Quốc
 • Đại học Công nghệ và Khai thác mỏ Trung Quốc
 • Đại học Hà Hải
 • Đại học Giang Nam
 • Đại học Sư phạm Giang Tô
 • Đại học Giang Tô
 • Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
 • Đại học Y Nam Kinh
 • Đại học Sư phạm Nam Kinh
 • Đại học Nanjing
 • Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh
 • Đại học Y học Trung Quốc Nam Kinh
 • Đại học Khoa học & Công nghệ Thông tin Nam Kinh
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh
 • Đại học Nghệ thuật Nam Kinh
 • Đại học Nam Thông
 • Đại học Soochow
 • Đại học Đông Nam
 • Đại học Dương Châu

Danh sách Đại học tại An Huy

 • Đại học Nông nghiệp An Huy
 • Đại học Y khoa An Huy
 • Đại học Sư phạm An Huy
 • Đại học An Huy
 • Đại học Hợp Phì
 • Đại học Công nghệ Hợp Phì
 • Đại học Hoàng Sơn
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Danh sách Đại học tại Tân Cương

 • Đại học Thạch Hà Tử
 • Đại học Y Tân Cương
 • Đại học sư phạm Tân Cương
 • Đại học Tân Cương

Danh sách Đại học tại Thiên Tân

 • Đại học Nam Khai
 • Đại học Công nghiệp Thiên Tân
 • Đại học Thiên Tân
 • Đại học Y khoa Thiên Tân
 • Đại học Sư phạm Thiên Tân
 • Đại học ngoại ngữ Thiên Tân
 • Đại học Khoa học & Công nghệ Thiên Tân
 • Đại học Công nghệ và Giáo dục Thiên Tân
 • Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc
 • Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân

Danh sách Đại học tại Phúc Kiến

 • Đại học Nông Lâm Phúc Kiến
 • Đại học Y Phúc Kiến
 • Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 • Đại học Công nghệ Phúc Kiến
 • Đại học Phúc Châu
 • Đại học Hoa Kiều
 • Đại học Vũ Nghĩa
 • Đại học Hạ Môn
 • Đại học Công nghệ Hạ Môn

Danh sách Đại học tại Cam Túc

 • Đại học Giao thông Lan Châu
 • Đại học Lan Châu
 • Đại học Công nghệ Lan Châu
 • Đại học Sư phạm Tây Bắc

Danh sách Đại học tại Quảng Đông

 • Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông
 • Đại học Y Quảng Châu
 • Đại học Y học Trung Quốc Quảng Châu
 • Đại học Tế Nam
 • Đại học Sán Đầu
 • Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc
 • Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc
 • Đại học Y khoa miền Nam
 • Đại học Trung Sơn

Danh sách Đại học tại Quảng Tây

 • Đại học Y Quảng Tây
 • Đại học Sư phạm Quảng Tây
 • Đại học Quảng Tây
 • Đại học Công nghệ Điện tử Quế Lâm
 • Đại học Sư phạm Nam Ninh

Danh sách Đại học tại Quý Châu

 • Đại học Minzu Quý Châu
 • Đại học Sư phạm Quý Châu
 • Đại học Quý Châu

Danh sách Đại học tại Hà Nam

 • Đại học Hà Nam
 • Đại học Y học Trung Quốc Hà Nam
 • Đại học Công nghệ Hà Nam (HAUT)
 • Đại học Trừng Châu

Danh sách Đại học tại Hồ Bắc

 • Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc
 • Đại học Tam Hiệp Trung Quốc
 • Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán
 • Đại học Nông nghiệp Huazhong
 • Đại học Khoa học & Công nghệ Huazhong
 • Đại học Hồ Bắc
 • Đại học Thể thao Vũ Hán
 • Đại học Dệt may Vũ Hán
 • Đại học Vũ Hán
 • Đại học Công nghệ Vũ Hán
 • Đại học Dương Tử
 • Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam

Danh sách Đại học tại Hồ Nam

 • Đại học Trung Nam
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa
 • Đại học Sư phạm Hồ Nam
 • Đại học Hồ Nam
 • Đại học Tương Tân

Danh sách Đại học tại Hải Nam

 • Đại học Sư phạm Hải Nam
 • Đại học Hải Nam

Danh sách Đại học tại Hà Bắc

 • Đại học Y Hà Bắc
 • Đại học Sư phạm Hà Bắc
 • Đại học Kinh tế và Kinh doanh Hà Bắc
 • Đại học Công nghệ Hà Bắc
 • Đại học Yên Sơn

Danh sách Đại học tại Hắc Long Giang

 • Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
 • Viện Công nghệ Harbin
 • Đại học Y Cáp Nhĩ Tân
 • Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
 • Đại học Hắc Hà
 • Đại học Hắc Long Giang
 • Đại học Y học Trung Quốc Hắc Long Giang
 • Đại học Giai Mộc Tư
 • Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang
 • Đại học Nông nghiệp Đông Bắc
 • Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
 • Đại học Tề Tề Cáp Nhĩ

Danh sách Đại học tại Giang Tây

 • Đại học Sư phạm Gannan
 • Đại học Sư phạm Giang Tây
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây
 • Viện gốm sứ Cảnh Đức Trấn
 • Đại học Nam Xương Hangkong
 • Đại học Nam Xương

Danh sách Đại học tại Cát Lâm

 • Đại học Bắc Hoa
 • Đại học Y khoa Trung Quốc Trường Xuân
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Xuân
 • Đại học Trường Xuân
 • Đại học Nông nghiệp Cát Lâm
 • Đại học Nghiên cứu Quốc tế Cát Lâm
 • Đại học Sư phạm Cát Lâm
 • Đại học Cát Lâm
 • Đại học Điện lực Đông Bắc
 • Đại học Sư phạm Đông Bắc
 • Đại học Diên Biên

Danh sách Đại học tại Liêu Ninh

 • Đại học Sư phạm An Sơn
 • Đại học Bột Hải
 • Đại học Y Trung Quốc
 • Đại học Giao thông Đại Liên
 • Đại học Hàng hải Đại Liên
 • Đại học Y Đại Liên
 • Đại học Bách khoa Đại Liên
 • Đại học Ngoại ngữ Đại Liên
 • Đại học Công nghệ Đại Liên
 • Đại học Tài chính và Kinh tế Dongbei
 • Đại học Y Cẩm Châu
 • Đại học Liêu Ninh Shihua
 • Đại học Kỹ thuật Liêu Ninh
 • Đại học Công nghệ Liêu Ninh
 • Đại học Liêu Ninh
 • Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Liêu Ninh
 • Đại học Northeastern
 • Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương
 • Đại học Thẩm Dương Jianzhu
 • Đại học Thẩm Dương Ligong
 • Đại học Sư phạm Thẩm Dương
 • Đại học Công nghệ Thẩm Dương
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh

Danh sách Đại học tại Ninh Hạ

 • Đại học Y Ninh Hạ
 • Đại học Ninh Hạ

Danh sách Đại học tại Thiểm Tây

 • Đại học Trường An
 • Đại học Tây Bắc A&F
 • Đại học Tây Bắc
 • Đại học Bách khoa Tây Bắc
 • Đại học Sư phạm Thiểm Tây
 • Đại học Y học Trung Quốc Thiểm Tây
 • Đại học Giao thông Tây An
 • Đại học Tây An Shiyou
 • Đại học Xidian

Danh sách Đại học tại Sơn Đông

 • Đại học Dầu khí Trung Quốc (Đông Trung Quốc)
 • Đại học Lỗ Đông
 • Đại học Hải dương Trung Quốc
 • Đại học Thanh Đảo
 • Đại học Sư phạm Sơn Đông
 • Đại học Sơn Đông
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông
 • Đại học Công nghệ Sơn Đông
 • Đại học Tế Nam
 • Đại học Yên Đài

Danh sách Đại học tại Sơn Tây

 • Đại học Sơn Tây
 • Đại học Y học Trung Quốc Sơn Tây
 • Đại học Công nghệ Thái Nguyên

Danh sách Đại học tại Tứ Xuyên

 • Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thành Đô
 • Đại học Tứ Xuyên
 • Đại học Giao thông Tây Nam
 • Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc

Danh sách Đại học tại Nội Mông Cổ

 • Đại học Nông nghiệp Nội Mông
 • Đại học Sư phạm Nội Mông
 • Đại học Nội Mông
 • Đại học Công nghệ Nội Mông

Danh sách các trường Đại học cấp Học bổng Chính phủ Trung Quốc có thể thay đổi theo năm. Đừng quên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn du học tại Du học New Ocean để cập nhật thông tin chính xác và mới nhất. Chúc các bạn hoàn thành ước mơ nhận học bổng Trung Quốc.

Lên kế hoạch du học

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!
Có thể bạn quan tâm:
Phụ lục bài viết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

Đăng ký tham dự sự kiện
Đăng ký tham dự hội thảo

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG