New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Tham gia buổi Gặp gỡ đại diện trường Algonquin College, Canada.

Đăng ký

Ngày đăng: 07/07/2016

Tham gia buổi Gặp gỡ đại diện trường Algonquin College, Canada.

Đại diện: [ Ms Vu Hai Anh – Assistant Manager, International Marketing and Recruitment ]

Thời gian:  09H30

 Địa chỉ: SỐ 37/121 – THÁI HÀ – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Tham khảo:  – https://newocean.edu.vn/du-hoc-canada/

Hotline tư vấn du học : 098 684 2885096 456 0011098 424 0033096 456 0044

Thời gian

9h00

ngày 28 tháng 07 năm 2016

Địa điểm

SỐ 37/121 - THÁI HÀ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Chát với New Ocean