Tải mẫu thông tin ứng viên tuyển dụng

Ngày đăng: 01/01/2014

Mẫu Thông Tin Ứng Viên Tuyển Dụng

Tải mẫu thông tin ứng viên tại đây

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí dự tuyển

Nơi làm việc

Vị trí số 1:
Vị trí số 2:

I. THÔNG TIN BẢN THÂN

Họ và tên (chữ in hoa)
Ngày sinh Nơi sinh
Giới tính ¨  Nam              ¨  Nữ Số CMND/Hộ chiếu
Nguyên quán Ngày cấp
Email Nơi cấp
Điện thoại Di động
Hộ khẩu thường trú
Nơi ở hiện tại
Tình trạng hôn nhân ¨  Chưa kết hôn          ¨  Đã kết hôn         ¨  Ly dị
Sức khỏe (có bị thương tật, bệnh nặng) Chiều cao:       cm Cân nặng:     kg
Loại hình làm việc ¨ Toàn thời gian cố định       ¨ Bán thời gian
Bạn có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?
Mức lương yêu cầu
Ngày có thể bắt đầu làm việc ¨ Làm việc ngay                   ¨ Ngày……………..
Bạn có quen ai làm việc tại NewOcean? (nếu có ghi rõ thông tin họ tên, vị trí)
Bạn đã từng dự tuyển vào NewOcean? ¨  Không       ¨ Có. Ghi rõ vị trí dự tuyển:

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian

Tên trường

Chuyên ngành

Bằng cấp

Loại hình đào tạo

Xếp loại

Từ

Đến

Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác:

Thời gian

Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo

Chứng chỉ/khóa đào tạo

Xếp loại

Từ

Đến

Ngoại ngữ

Trình độ/điểm thi chứng chỉ ( Điểm Ielts, Toeic)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

(Tốt, Khá, Trung bình, Yếu)

Tiếng Anh
Tiếng Nhật

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước:

Từ Đến Tên công ty
Vị trí Mức lương
Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Lý do nghỉ việc
Từ Đến Tên công ty
Vị trí Mức lương
Lý do nghỉ việc

IV. NHẬN XÉT BẢN THÂN

Ưu điểm (phẩm chất, khả năng, kỹ năng nổi bật)
Nhược điểm
Vui lòng viết cho biết vì sao bạn quan tâm đến việc vị trí ứng tuyển và những yếu tố nào cho thấy bạn phù hợp với vị trí này.

                                                                                                       Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015

                                                                                                                                  ỨNG VIÊN