Hotline tư vấn du học096 456 0044 - 098 684 2885 - 096 456 0011 - 096 456 0099 - 098 424 0033

Giờ làm việc: 08h00 – 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 08h00 – 11h30 Thứ 7
Du Học New Ocean

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Hội thảo:”Định cư Úc chưa bao giờ dễ dàng đến thế”

Đăng ký

Ngày đăng: 04/01/2017

Thời gian

13h30' - 17h30'

ngày 15 tháng 01 năm 2017

Địa điểm

Bảo Sơn Hotel, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội