New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Hội thảo:”Định cư Úc chưa bao giờ dễ dàng đến thế”

Đăng ký

Ngày đăng: 04/01/2017

Thời gian

13h30' - 17h30'

ngày 15 tháng 01 năm 2017

Địa điểm

Bảo Sơn Hotel, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Chát với New Ocean