HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG FONTYS NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày đăng: 08/11/2017

Nhằm động viên và khen thưởng sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc,

Fontys cung cấp chương trình học bổng Top-Talent scholarships và Holland scholarship

TRƯỜNG ĐAI HỌC ỨNG DỤNG FONTYS

 • Top-Talent scholarships:
Trị giá
 • € 2,100
 • € 2,100 – năm nhất
 • € 3,000 – năm hai, ba và bốn
 • € 1,600
Áp dụng
 • Electrical & Electronic Engineering (Eindhoven)
 • Mechatronics and Mechanical Engineering (Eindhoven)
 • Information & communication technology (Eindhoven)
 • Industrial Engineering & Management program (Eindhoven)
Điều kiện – Sinh viên năm 1:

 • Nhận được thư chấp nhận của trường
 • GPA môn Toán và Vật lý >= 7.5
 • Chưa từng học chương trình cử nhân tại trường Đại học nào.

– Sinh viên năm 2:

 • Kết thúc năm nhất được nhận Propaedeutic-diploma (tháng 7).

– Sinh viên năm 3:

 • Hoàn thành 60 tín chỉ của năm 2.

 

– Sinh viên năm 4:

 • Hoàn thành 60 tín chỉ của năm 3.
 

– Sinh viên năm 1:

 • Nhận được thư chấp nhận của trường
 • GPA môn Toán và Vật lý >= 7.5
 • Chưa từng học chương trình cử nhân tại trường Đại học nào.

 

– Sinh viên năm 2:

 • Kết thúc năm nhất được nhận Propaedeutic diploma (31/08).

 

 

– Sinh viên năm 3:

 • Hoàn thành 50 tín chỉ của năm 2.
 • Đạt Top Talent scholarship năm 1 và 2.

Sinh viên năm 4:

 •  Hoàn thành 50 tín chỉ của năm 3.
 • Đạt Top Talent scholarship năm 1 và 2 và 3
– Sinh viên năm 1:

 • Nhận được thư chấp nhận học tại trường
 • GPA môn Toán >= 7.5
 • Chưa từng tham gia chương trình cử nhân nào.

 

 

– Sinh viên năm 2:

 • Kết thúc năm nhất được nhận Propaedeutic-diploma (tháng 7)
Số lượng
 • 06
 • Không giới hạn
 
Hạn nộp
 • 01/06/2018
   
 • Holland scholarship:
Trị giá
 • € 5,000
Áp dụng
 • Đối tượng: Sinh viên không mang quốc tịch Châu Âu.
 • Chương trình: Cử nhân
Điều kiện
 • Vừa tốt nghiệp THPT
 • GPA môn Toán và Lý >= 7.5
 • IELTS >= 6.5 hoặc TOEFL 90
 • Chưa từng học chương trình cử nhân nào
Số lượng
 • Có hạn. Xét GPA từ trên cao xuống và motivation letter
Hạn nộp
 • 15/05/2018
Kết quả
 • Trước 13/06/2018

Đăng ký du học.
❖ New Ocean tự hào là đại diện tuyển sinh uy tín của trường tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký khóa học kỳ gần nhất, hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên New Ocean để được hỗ trợ  098 684 2885  096 456 0011  096 456 0099  098 424 0033  096 456 0044