Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.

Học bổng Thượng Hải

Danh sách học bổng Thượng Hải

Học bổng Thượng Hải là học bổng dành cho các học giả và sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu ở các trường đại học tại Thượng Hải.

Mã HB Tên chương trình Tên trường đại học Thời gian (năm) Bằng cấp Ngôn ngữ Kỳ nhập học Loại Học phí Phí chỗ ở Yêu cầu tuổi Yêu cầu đầu vào Thời hạn nộp hồ sơ
1 Khoa học luật Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
2 Chính trị liên hợp quốc Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
3 Kinh tế và Tài chính Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
4 Quản trị kinh doanh Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
5 Kinh tế và Thương mại Quốc tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
6 Giáo dục Trung Quốc Quốc tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 21,500RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
7 Broadcast và Giám đốc Truyền hình Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 42,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
8 Tiếng Trung thương mại Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 21,500RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
9 Thương mại điện tử và Luật Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân Chinese Tháng 9/2024 Loại A 23,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
10 Thương mại điện tử và Luật Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân English Tháng 9/2024 Loại A 32,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
11 Chính trị quốc tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân English Tháng 9/2024 Loại A 32,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
12 Sở hữu trí tuệ Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân English Tháng 9/2024 Loại A 32,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
13 Broadcast và Giám đốc Truyền hình Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 4 Cử nhân English Tháng 9/2024 Loại A 60,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-25 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
14 Lý thuyết Luật Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 3 Thạc sĩ Chinese Tháng 9/2024 Loại A 26,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-35 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
15 Luật quốc tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 3 Thạc sĩ Chinese Tháng 9/2024 Loại A 26,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-35 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
16 Luật kinh tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 3 Thạc sĩ Chinese Tháng 9/2024 Loại A 26,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-35 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
17 Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 3 Thạc sĩ Chinese Tháng 9/2024 Loại A 26,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-35 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024
18 Chính trị quốc tế và pháp quyền quốc tế Đại học khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải 3 Thạc sĩ Chinese Tháng 9/2024 Loại A 26,000RMB/năm 30RMB/ngày(Phòng đôi) 18-35 GPA 7.0 trở lên HSK 4 trở lên 31/05/2024

Lên kế hoạch du học

Chỉ cần bạn có ước mơ, việc còn lại đã có Du học New Ocean. Liên hệ New Ocean để bắt đầu hành trình du học của bạn ngay hôm nay!
Có thể bạn quan tâm:
Phụ lục bài viết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG