Học Bổng Nghiên Cứu Sinh Của Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức

Ngày đăng: 29/09/2014

Học Bổng Nghiên Cứu Sinh Của Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức
Học Bổng Nghiên Cứu Sinh Của Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức

Mục đích:

  • Trong khuôn khổ của học bổng dài hạn, nghiên cứu sinh Việt Nam có thể làm nghiên cứu tại Trường Đại học của họ thông qua sự hướng dẫn của các nhà khoa học Đức và nước ngoài. Mục đích của chương trình này là: Thông qua việc hợp tác hướng dẫn nghiên cứu sinh của các nhà khoa học sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các Bộ môn, Khoa, Viện giữa các Trường Đại học Việt Nam và Đức với nhau. Các nghiên cứu sinh sẽ thực hiện Đề tài Nghiên cứu tại Trường Đại học của mình.

Thời gian cấp Học bổng:

  • Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 hàng năm

Mức Học bổng:

  • Học bổng được trả hàng tháng. Mức học bổng sẽ tuỳ thuộc vào trình độ đào tạo của học viên và bao gồm các mức khác nhau. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể nhất định, DAAD có thể xem xét thêm về các khoản trợ cấp, đặc biệt đối với những ai có khó khăn về gia đình, kinh phí đi về, kinh phí vận chuyển đồ đạc và bảo hiểm y tế cũng như kinh phí đi lại cho các thầy giáo hướng dẫn

Các điều kiện để xin Học bổng:

  • Đối tượng xin học bổng là cán bộ đã tốt nghiệp Cao học, đang làm việc tại các Trường Đại học ở Việt nam, đã đăng ký làm nghiên cứu sinh. Giới hạn tuổi bắt đầu khi đi du học là 36 tuổi. Người xin học bổng phải có đề cương nghiên cứu được trình bày cụ thể và chi tiết thông qua một bản kế hoạch miêu tả nội dung cũng như thời gian nghiên cứu của mình đã được thống nhất với các thầy giáo hướng dẫn ở trong nước cũng như ở Đức

Những điều đặc biệt:

Đặc điểm chính của Chương trình “Hợp tác hướng dẫn Nghiên cứu sinh” (đồng hướng dẫn) là tính chủ động và sự linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện qui trình làm luận văn của nghiên cứu sinh, cũng như trong quy định về thời điểm bắt đầu tài trợ cho từng giai đoạn và thời gian làm luận văn nghiên cứu. Dưới đây là một thí dụ về quy trình có thể sẽ được thực hiện:

  • Giáo sư Đức đến Việt nam, nơi có nghiên cứu sinh (để cùng Giáo sư đồng hướng dẫn của Việt Nam soạn thảo và ký kết một văn bản thoả thuận xác định đề tài chung, dự kiến các bước thực hiện và toàn bộ thời gian thực hiện)
  • Chuẩn bị cho việc làm nghiên cứu sinh tại Việt nam (thu thập tài liệu, định hướng nghiên cứu), trong thời gian này không có sự tài trợ của DAAD
  • Nghiên cứu tại một Trường Đại học của Đức (tối đa từ 1 đến 2 năm); cũng có thể giáo sư đồng hướng dẫn của Việt nam sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đức (cùng kiểm tra quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài của Nghiên cứu sinh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Viện Nghiên cứu, của hai Bộ môn, Khoa của hai Trường Đại học Việt Nam và Đức)
  • Kết thúc Luận văn và bảo vệ Tốt nghiệp tại Việt Nam (không có tài trợ của DAAD)
  • Giáo sư Đức đến Việt nam (giúp Nghiên cứu sinh hoàn chỉnh Luận văn, tham gia hội đồng Tốt nghiệp với tư cách là ủy viên ngoài trường)

Thời hạn xin học bổng:

  • Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ xin học bổng là ngày 01 tháng 10 hàng năm

Theo DAAD-Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức