New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

Học bổng du học Trung Quốc

Học bổng Chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên ASEAN du học Trung Quốc

Học bổng Chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên ASEAN năm 2015

Hàng năm, Chính phủ nhân dân tỉnh Quảng Tây dành các suất học bổng toàn phần cho sinh viên các nước Đông Nam Á nhằm phát triển giao lưu quốc tế và mối quan hệ hợp tác về giáo dục giữa tỉnh Quảng Tây và các nước trong khu vực này.  Đây là các suất […]

Chát với New Ocean