HỌC BỔNG DU HỌC PHẦN LAN
New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2018

Học bổng du học Phần Lan

Trường Đại học Turku - Phần Lan

HỌC BỔNG 100% TẠI TRƯỜNG ‘ĐIỂM’ PHẦN LAN – ĐẠI HỌC TURKU

Không chỉ thu hút với nhiều chương trình đào tạo chuyên môn được cấp bằng đào tạo đại học và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Đại học Turku còn nổi tiếng với chính sách học bổng vô cùng hấp dẫn dành cho sinh viên du học Phần Lan năm 2018.

Chát với New Ocean