Học bổng trường Đại học Konkuk Hàn Quốc

Ngày đăng: 09/10/2015

I.TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONKUK

1.Thông tin tổng quan

Nằm tại trung tâm của thành phố Seoul, Đại học Konkuk là một trong những trường đại học dân lập lớn nhất Hàn Quốc, chuyên ngành đào tạo chính là y tế, khoa học tự nhiên, và khoa học hành vi.

Theo đánh giá toàn diện về các trường đại học ở Hàn Quốc vào năm 2007, trường Đại học Konkuk xếp thứ 13 với những bước tiến vững mạnh. Trường nổi tiếng với những tiêu chuẩn giáo dục tiên tiến, thành tựu nghiên cứu khoa học, cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất vượt trội. Tới nay, Đại học Konkuk đã đào tạo được 180.000 sinh viên và hiện có khoảng 3.000 giảng viên và cán bộ nhân viên, 25.000 sinh viên học đại học và sau đại học.

Du học Hàn Quốc trường Đại học Konkuk
Du học Hàn Quốc trường Đại học Konkuk

2.Chương trình đào tạo

Trường Đại học Konkuk có 15 khoa, đào tạo từ khóa học tiếng Hàn đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

+ Các chương trình đào tạo tại trường bao gồm:

– Khoa học xã hội

– Khoa học, Khoa học sinh học và Công nghệ sinh học, Nghệ thuật và thiết kế (may mặc)

– Kiến trúc

– Kỹ thuật

– Thông tin và truyền thông

– Khoa học chính trị

– Kinh tế và thương mại

– Quản trị kinh doanh

– Khoa học sinh học và kỹ thuật về động vật

– Khoa học môi trường và cuộc sống

– Nghiên cứu hội nhập toàn cầu

– Nghệ thuật và thiết kế (trừ thiết kế may mặc)

– Khóa tiếng Hàn: Khai giảng tháng 3, 6, 9, 12.

+ Chi phí học tập tại trường:

STT Tên phí Số tiền
1 Phí nhập học 938.000 KRW
2 Học phí khóa đại học 3.251.000 – 4.551.000 KRW/ kỳ
3 Học phí khóa sau đại học 4.500.000 KRW/ kỳ
4 Học phí khóa tiếng 5.400.000 KRW/ năm
5 Bảo hiểm y tế 150.000 KRW/ năm
6 Nhà ở 1.577.000 KRW/ kỳ
Cơ hội nhận học bổng du học Hàn Quốc của sinh viên trường Đại học Konkuk
Cơ hội nhận học bổng trường Đại học Konkuk Hàn Quốc

II.THÔNG TIN HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONKUK HÀN QUỐC

1.Dành cho sinh viên mới

Trình độ khóa tiếng Hàn Giá trị học bổng
Level 5 (L5)

(Yêu cầu: TOPIK 4 hoặc chứng chỉ ngôn ngữ level 4)

Miễn phí nhập học và học phí khóa tiếng Hàn tăng cường
Level 6 (L6)

(Yêu cầu: TOPIK 5 hoặc chứng chỉ ngôn ngữ level 5)

Miễn 50% học phí
Level PASS

(Yêu cầu: TOPIK 6 hoặc chứng chỉ ngôn ngữ level 6)

Miễn 70% học phí

Học bổng được cấp sau khi học sinh mới bắt đầu khóa học và được tự động xét tuyển (Học sinh không cần nộp hồ sơ đăng ký học bổng). Hạn học bổng trùng với hạn đăng ký khóa học.

2.Dành cho sinh viên đã nhập học (từ học kỳ 2)

Sinh viên hoàn thành trên 15 tín chỉ với kết quả học tập tốt có thể nhận được học bổng từ 40% – 100% học phí.

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học