HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG NHL STENDEN, HÀ LAN: NĂM HỌC (2018 – 2019)

Ngày đăng: 03/11/2017

New Ocean là đại diện tuyển sinh số 1 (best agent) của NHL Stenden tại Hà Nội, Việt Nam.

New Ocean là đại diện tuyển sinh trọng yếu của trường NHL Stenden tại Hà Nội, Việt Nam.
(New Ocean hỗ trợ trường NHL Stenden tại Dutch Placement Day 2017. Ảnh: New Ocean)

 ✧ THÔNG TIN HỌC BỔNG NHL STENDEN:

Nhằm động viên và khen thưởng sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, Đại học NHL Stenden cung cấp chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019 như sau:

Holland Scholarship Orange Tulip Scholarship
Trị giá € 5,000 € 3,000
Áp dụng – Đối tượng: Sinh viên đến từ Brazil, China, India, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Russia, South Africa, Thailand, Ukraine, Vietnam và Zimba.
– Chương trình: Cử nhân kì tháng 9/ 2018
– Đối tượng: Sinh viên đến từ Vietnam, Thailand, Korea, Indonesia, India, Brazil, Mexico or Russia, chưa bao giờ học tập tại Hà Lan.
– Chương trình: Thạc sỹ International Hospitality & Service Management hoặc International Leisure & Tourism Studies, kì tháng 9/ 2018
Tiêu chí – Chưa từng học tập tại Hà Lan
– Nhận được thư chấp nhận điều kiện/ không điều kiện vào chương trình cử nhân của NHL Stenden.
– IELTS > = 6.0
– Hoàn thiện Holland application form
– Cover scholarship letter
– Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành liên quan hospitality, tourism, events hoặc kinh nghiệm liên quan chương trình thạc sỹ.
– IELTS >=6.5
Số lượng 32
(Mỗi quốc gia có 4 suất học bổng)
Hạn nộp Đợt 1: 01/11/2017 – 01/02/2018
Đợt 2: 01/02/2018 – 01/05/2018
01/04/2018
Kết quả Đợt 1: Trước 01/04/2018
Đợt 2: trước 01/06/2018
Trước 01/06/2018

✧ Tham khảo thông tin chi tiết về học bổng tại: ĐÂY.

Đăng ký du học.
❖ New Ocean tự hào là đại diện tuyển sinh uy tín của trường tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký khóa học kỳ gần nhất, hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên New Ocean để được hỗ trợ  096 456 0044  098 684 2885  096 456 0011  096 456 0099  098 424 0033