Danh sách trường

Danh sách các trường đại học Phần Lan

Danh sách các trường đại học Phần Lan

Úc

Danh sách các trường đại học Phần Lan: Phần Lan có 20 trường đại học nghiên cứu: 10 trường đa ngành, 3 trường kỹ thuật, 3 học kinh tế, 4 học viện nghệ thuật…