New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Gặp gỡ đại diện trường DIFC- Ireland

Đăng ký

Ngày đăng: 27/05/2016

Tham gia buổi gặp gỡ đại diện trường DIFC- Ireland.

Đại diện: [Mr David Moroney – Marketing Director]

Thời gian:  14H00

 Địa chỉ: SỐ 37/121 – THÁI HÀ – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Tham khảo:  – https://newocean.edu.vn/du-hoc-anh/

Thời gian

14h00

ngày 27 tháng 05 năm 2016

Địa điểm

SỐ 37/121 - THÁI HÀ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Chát với New Ocean