New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

FORM ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG DU HỌCĐiểm thi IELTS
IELTS 4.0IELTS 4.5IELTS 5.0IELTS 5.5IELTS 6.0IELTS 6.5IELTS 7.0IELTS 7.5IELTS 8.0 trở lên
Điểm thi TOEIC
TOEIC 1TOEIC 2TOEIC 3TOEIC 4TOEIC 5TOEIC 6TOEIC 7TOEIC 8TOEIC 9
Chứng chỉ JPLT
N 1N 21 KYU2 KYU
Chát với New Ocean