Form đăng ký học bổng


Cấp học hiện tại (*)

Thành tích học tập (*)

Điểm thi IELTS
Chưa thi IELTSIELTS 4.5IELTS 5.0IELTS 5.5IELTS 6.0IELTS 6.5IELTS 7.0IELTS 7.5IELTS 8.0 trở lên

Lời nhắn với NewOcean (Bạn có thể nêu thêm những thành tích khác ngoài học tập tại đây)
Khi nhấn "Đăng ký" là bạn đã đồng ý với điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của chúng tôi.
New Ocean sẽ liên hệ với bạn sớm nhất trong vòng 24h. Xin chân thành cảm ơn !.