Chương trình định cư diện tay nghề Úc

Chương trình định cư diện tay nghề Úc

Với chỉ tiêu 128.550 người cho năm 2014, chương trình định cư diện tay nghề Úc hiện là một trong những chương trình lớn nhất của chính phủ Úc, tăng cung cho thị trường lao…