Định cư diện doanh nhân Saskatchewan – Canada

Ngày đăng: 24/06/2014

Chương trình định cư Canada diện doanh nhân Saskatchenwan
Chương trình định cư Canada diện doanh nhân Saskatchenwan

1. Đôi nét về tỉnh bang Saskatchewan

 • Vị trí: Trung tâm Canada, nằm giữa tỉnh Alberta về phía tây và tỉnh Manitoba về phía đông
 • Dân số: 1 triệu (2011)
 • Thủ đô: Regina
 • Thành phố lớn nhất: Saskatoon
 • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh
 • GDP: 74,738 triệu CAD$ (2011), đóng góp 4.24 % tổng GDP cả nước
 • Ngành công nghiệp chủ đạo: Nông lâm, Tài chính, Bảo hiểm, Nhà đất
 • Tỷ lệ thất nghiệp: 5% (2012)

2. Saskatchewan Entrepreneur  Program

Tổng thời gian kể từ ngày nộp hồ sơ: 12 – 18 tháng

a.Điều kiện đủ:

 • 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý cấp cao.
 • Chứng minh có  350.000 CAD bao gồm tài sản, bất động sản, tiền gởi ngân hàng…

b. Điều kiện ràng buộc:

 • Sắp xếp chuyến đi sang tỉnh Saskatchewan tối thiểu 10 ngày, sẽ được gặp trực tiếp các viên chức chính phủ, tìm hiểu cơ hội kinh doanh và điều kiện sinh sống và phỏng vấn tại tỉnh bang.
 • Khi được chấp thuận, ký quĩ  75,000 CAD cho chính phủ tỉnh bang Saskatchewan. Số tiền này được hoàn lại sau 2 năm nhà đầu tư sinh sống và hoạt động kinh doanh tại tỉnh bang.
 • Đầu tư và kinh doanh  vào 1 dự án giá trị tối thiểu là 150,000 CAD.

c. Quy trình đối với chương trình Doanh nhân:

 • Nộp hồ sơ cho Ủy ban tỉnh Saskatchewan.
 • Khi có thư yêu cầu, thực hiện khảo sát và phỏng vấn tại Tỉnh Bang Saskatchewan.
 • Khi đồng ý, Saskatchewan yêu cầu ký quĩ và cấp giấy chấp thuận chính thức cho phép định cư.
 • Hồ sơ được chuyển cùng giấy chứng nhận sang Bộ Di trú Canada đề nghị cấp Visa.
 • Bộ Di Trú Canada sẽ yêu cầu khám sức khỏe và cấp Visa Định cư Canada.

d. Ưu điểm của chương trình định cư doanh nhân:

 • Nhà đầu tư không cần có doanh nghiệp.
 • Chi phí ký quĩ thấp
 • Cả gia đình có mọi quyền lợi như những thường trú nhân Canada khác.

Thông tin chi tiết về chương trình định cư diện doanh nhân Saskatchewan xin liên hệ !

Tham khảo: