Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Thụy Sĩ
European University

European University: Đại học Châu Âu

Tên Tiếng Anh: European University Tên tiếng Việt: Trường đại học European, Thụy Sĩ Loại hình: trường tư thục Số lượng campus: trường có 2

Du học Thụy Sĩ Đại học Lausanne

Du học Thụy Sĩ Đại học Lausanne

Tên tiếng Anh: University of Lausanne  Tên tiếng Việt: trường đại học tổng hợp Lausanne Loại hình: Công lập Số lượng campus: 1   Website: http://www.unil.ch

European University

European University: Đại học Châu Âu

Tên Tiếng Anh: European University Tên tiếng Việt: Trường đại học European, Thụy Sĩ Loại hình: trường tư thục Số lượng campus: trường có 2

Du học Thụy Sĩ Đại học Lausanne

Du học Thụy Sĩ Đại học Lausanne

Tên tiếng Anh: University of Lausanne  Tên tiếng Việt: trường đại học tổng hợp Lausanne Loại hình: Công lập Số lượng campus: 1   Website: http://www.unil.ch

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG