Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
Search
Close this search box.
  • Home
  • Danh mục trường Thụy Sĩ
BHMS - ĐẠI HỌC CÓ KÝ TÚC XÁ TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 5

Trường Đại học B.H.M.S, Thụy Sĩ

Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Kinh Doanh và Quản trị khách Sạn B.H.M.S Tên tiếng Anh: Business and Hotel Management School  Loại hình: Tư

Đại học Tổng hợp Bern

Đại học Tổng hợp Bern – Thụy Sỹ

Tên tiếng Anh: University of Bern Tên tiếng Việt: Trường đại học tổng hợp Bern Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 01 Website: http://www.unibe.ch/index_eng.html

BHMS - ĐẠI HỌC CÓ KÝ TÚC XÁ TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 5

Trường Đại học B.H.M.S, Thụy Sĩ

Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Kinh Doanh và Quản trị khách Sạn B.H.M.S Tên tiếng Anh: Business and Hotel Management School  Loại hình: Tư

Đại học Tổng hợp Bern

Đại học Tổng hợp Bern – Thụy Sỹ

Tên tiếng Anh: University of Bern Tên tiếng Việt: Trường đại học tổng hợp Bern Loại hình: trường công lập Số lượng campus: 01 Website: http://www.unibe.ch/index_eng.html

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG