Home » Danh mục trường Hà Lan
Trường Đại học Erasmus Rotterdam

Đại học Erasmus Rotterdam

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Erasmus Rotterdam Tên tiếng Anh:  Erasmus University Rotterdam ( EUR ) Thể loại: Trường công lập Thành lập: 1913 Sinh viên: 29,665 Vị trí

Chi tiết »
Trường Đại học Wageningen

Trường Đại học Wageningen

Tên tiếng Việt : Trường Đại học Wageningen  Tên tiếng Anh: Wageningen University (WU) Nước: Hà Lan Thành lập:  1876 Loại hình: Đại học công lập Nhân viên: >6500 Sinh viên:

Chi tiết »
Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys

Trường Đại học Fontys

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys Tên tiếng Anh: Fontys University of Applied Sciences Đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ và các khóa học ngắn

Chi tiết »
Trường Đại học Twente, Hà Lan

Trường Đại học Twente, Hà Lan

Tên tiếng Anh: University of Twente Tên tiếng Việt: Đại học Twente Loại trường: Công lập Số lượng sinh viên: 10,000 Số lượng campus: 01 Website: https://www.utwente.nl/en/ 1. Giới thiệu

Chi tiết »
Go to Top