Hà Nội: 096.456.2233 – TP.HCM: 096.456.1122
  • Home
  • Danh mục trường Hà Lan
Trường Đại học Erasmus Rotterdam

Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Erasmus Rotterdam Tên tiếng Anh:  Erasmus University Rotterdam ( EUR ) Thể loại: Trường công lập Thành lập: 1913

Trường Đại học Wageningen

Trường Đại học Wageningen

Tên tiếng Việt : Trường Đại học Wageningen  Tên tiếng Anh: Wageningen University (WU) Nước: Hà Lan Thành lập:  1876 Loại hình: Đại học công lập

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys

Trường Đại học Fontys

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys Tên tiếng Anh: Fontys University of Applied Sciences Đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

Tên trường: Delft University of Technology Loại trường: Công lập Link website trường: http://www.tudelft.nl/en Số sinh viên: 16000 Kì nhập học: Tháng 2 và tháng 9

Trường Đại học Erasmus Rotterdam

Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Erasmus Rotterdam Tên tiếng Anh:  Erasmus University Rotterdam ( EUR ) Thể loại: Trường công lập Thành lập: 1913

Trường Đại học Wageningen

Trường Đại học Wageningen

Tên tiếng Việt : Trường Đại học Wageningen  Tên tiếng Anh: Wageningen University (WU) Nước: Hà Lan Thành lập:  1876 Loại hình: Đại học công lập

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys

Trường Đại học Fontys

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys Tên tiếng Anh: Fontys University of Applied Sciences Đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

Tên trường: Delft University of Technology Loại trường: Công lập Link website trường: http://www.tudelft.nl/en Số sinh viên: 16000 Kì nhập học: Tháng 2 và tháng 9

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG