Chương trình Định cư Canada diện doanh nhân British Columbia

Ngày đăng: 25/06/2014

Định cư Canada diện doanh nhân British Columbia

Định cư Canada diện doanh nhân British Columbia

1. Vancouver British Columbia Entrepreneur Program  – CANADA

Tổng thời gian kể từ ngày nộp hồ sơ: 12 – 18 tháng

a. Điều kiện đủ:

 • Là chủ sỡ hữu một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Có trên 2 năm kinh nghiệm cấp độ quản lý
 • Chứng minh có 800.000 CAD bao gồm tài sản, bất động sản, tiền gửi ngân hàng…
 • Khảo sát tại tỉnh bang từ 7 ngày đến 10 ngày.
 • Thực hiện kí quỹ 125.000 CAD, số tiền này sẽ được hoàn lại sau 2 năm với điều kiện sinh sống  +  mở kinh doanh tại tỉnh bang.

b. Điều kiện ràng buộc:

 • Sau khi có PR, đến sống tại British Columbia,  mở hoặc mua  một doanh nghiệp trị giá nhất 400,000$  . Trực tiếp điều hành công việc kinh doanh và tạo công việc cho ít nhất hai thường trú nhân Canada.

c. Quy trình đối với chương trình định cư Doanh nhân:

 • Nộp hồ sơ cho tỉnh British Columbia.
 • Khảo sát và phỏng vấn sau  4 tháng
 • Khi đồng ý, British Columbia sẽ cấp một giấy chứng nhận chấp thuận chính thức cho phép định cư.
 • Hồ sơ được chuyển cùng giấy chứng nhận sang  Bộ Di  trú  Canada đề nghị cấp Visa.
 • Bộ Di Trú Canada sẽ yêu cầu khám sức khỏe và cấp Visa Định cư Canasa .

d. Ưu điểm của chương trình:

 • Có thể không yêu cầu ký quỹ.
 • Thủ tục nhanh chóng.
 • Được sống tại British Columbia –  là tỉnh bang có chất lượng sống hàng đầu tại Canada.
 • Cả gia đình có mọi quyền lợi như những thường trú nhân Canada khác.

2. Ngoài vùng ven – British Columbia Entrepreneur Program  – CANADA

Tổng thời gian kể từ ngày nộp hồsơ: 12 – 18 tháng

a. Điều kiện đủ:

 • Là chủ sỡ hữu một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Có  trên  2 năm kinh nghiệm cấp độ quản lý
 • Chứng  minh  có 400.000 CAD  bao gồm tài sản, bất động sản, tiền gởi ngân hàng…
 • Khảo sát tại tỉnh  bang từ  7 ngày đến 10 ngày.
 • Thực hiện kí quỹ 125.000 CAD, số tiền này sẽ được hoàn lại sau 2 năm với điều kiện sinh sống + mở kinh doanh tại tỉnh bang.

b. Điều kiện ràng buộc:

 • Sau khi có PR, đến sống tại  British Columbia,  mở  hoặc mua  một doanh nghiệp trị giá ít nhất 200,000$  . Trực  tiếp  điều hành  công  việc kinh doanh và tạo công việc cho ít nhất một thường trú nhân  Canada.

c. Quy trình đối với chương trình Doanh nhân:

 • Nộp hồ sơ cho tỉnh British Columbia.
 • Khảo sát và phỏng vấn sau 4 tháng
 • Khi đồng ý, British Columbia sẽ cấp một giấy chứng nhận chấp thuận chính thức cho phép định cư.
 • Hồ sơ được chuyển cùng giấy chứng nhận sang Bộ Di trú Canada đề nghị cấp Visa.
 • Bộ Di Trú Canada sẽ yêu cầu khám sức khỏe và cấp Visa Định cư Canada.

d. Ưu điểm của chương trình:

 • Có thể không yêu cầu ký quỹ.
 • Thủ tục nhanh chóng.
 • Được sống tại British Columbia –  là tỉnh bang có chất lượng sống hàng đầu tại Canada.
 • Cả gia đình có mọi quyền lợi như những thường trú nhân  Canada khác.

=>Lựa chọn xử lý hồ sơ nhanh

 • Lựa chọn xử lý hồ sơ nhanh giúp chỉ định ngay tức thì vì mục đích thường trú. Đổi lại, bạn sẽ được yêu cầu ký quỹ được hoàn lại có điều kiện là $125,000 CAD cho tỉnh British Columbia.
 • Số tiền ký quỹ sẽ được hoàn lại (không lãi) khi bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện trong hợp đồng ký quỹ.

Tham khảo: