Chương trình định cư đầu tư Canada

Ngày đăng: 23/06/2014

Chương trình định cư đầu tư Canada
Chương trình định cư đầu tư Canada

1. Điều kiện đủ:

 • Đầu tư 220,000 CAD không hoàn lại hoặc đầu tư 800,000 CAD hoàn lại sau 5 năm
 • Chứng minh tài sản 1,600,000 CAD bao gồm bất động sản, tiền tiết kiệm…. có nguồn gốc
 • Có 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý.

2. Quy trình đối với chương trình định cư đầu tư:

 • Nộp hồ sơ cho cơ quan Di Trú Canada
 • Sau 8 tháng sẽ được yêu cầu phỏng vấn
 • Khi chấp thuận, sẽ được cấp giấy thông báo chấp nhận và yêu cầu thực hiện việc chuyển tiền đầu tư
 • Cùng với giấy chứng nhận cho phép định cư chính thức, chuyển hồ sơ cho Bộ Di Trú Canada để xin cấp visa.
 • Bộ Di Trú Canada yêu cầu kiểm tra sức khỏe, và cấp Visa định cư canada.

3. Ưu điểm của chương trình:

 • Hiện nay chương trình này được đánh giá là nhanh nhất để có thẻ PR Canada
 • Tính thành công được đảm bảo chắc chắn vì được ưu tiên thụ lý
 • Không bị ràng buộc và có thể sống bất cứ đâu tại Canada
 • Cả gia đình có mọi quyền lợi như những thường trú nhân Canada khác

Tham khảo:

Thông tin chi tiết về chương trình định cư đầu tư Canada xin liên hệ để được tư vấn !