New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2017

SỰ KIỆN - HỘI THẢO

Tham gia buổi Gặp gỡ đại diện trường Wakefield College, UK.

Đăng ký

Ngày đăng: 04/07/2016

Tham gia buổi Gặp gỡ đại diện trường Wakefield College, UK.

Đại diện: [Ms Chieu Tran]

Thời gian:  14H00

 Địa chỉ: SỐ 37/121 – THÁI HÀ – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Tham khảo:  – https://newocean.edu.vn/du-hoc-anh/

Hotline tư vấn du học : 098 684 2885096 456 0011098 424 0033096 456 0044

Thời gian

14h00

ngày 08 tháng 07 năm 2016

Địa điểm

SỐ 37/121 - THÁI HÀ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Chát với New Ocean