New Ocean JSC Du Học New Ocean
9/10 2018

Bộ chương trình định cư EB5 từ chính phủ Mỹ

Ngày đăng: 07/06/2014

Có 2 chương trình EB-5 chính bao gồm:

Chương trình EB5 Đầu tư Cơ Bản (Basic EB-5 Program) và Chương trình EB-5 Đầu Tư vào Đặc Khu (EB-5 Regional Center Program).

Bộ chương trình định cư EB5 từ chính phủ Mỹ

1. Chương trình EB-5 Đầu tư Cơ Bản:

Để có thể đạt yêu cầu cho chương trình này, Nhà đầu tư phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

  • Phải đầu tư hoàn toàn mới vào một cơ sở kinh doanh, thương mại.
  • Vốn đầu tư phải tối thiểu 1 triệu đô la Mỹ vào trong cơ sở thương mại hoặc kinh doanh này.
  • Việc đầu tư này kéo theo việc tạo ra việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 lao động Mỹ.

Vốn đầu tư có thể từ nhiều dạng khác nhau như tiền mặt, trang thiết bị dụng cụ, tài sản, hàng tồn kho, và các tải sản hữu hình khác. Và tổng cộng vốn đầu tư phải tối thiểu là 1 triệu đô la.

2. Chương trình EB-5 Đầu tư vào Đặc khu:

  • Vốn tối thiểu cho chương trình này là 500,000 đô la được đầu tư vào các “Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu” (Targeted Employment Area- TEA) trong các Đặc khu được Chỉ định (Designated Regional Center).Theo quy định của chương trình EB5 dạng này thì Nhà đầu tư bị giới hạn trong việc tham gia điều hành dự án mặc dù vẫn đủ điều kiện và vai trò để đóng góp xây dựng chính sách cho dự án. Vì vậy, chương trình này phù hợp cho những ai không thích công việc quản lý nặng nề đầy áp lực từ các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
  • Đồng thời, Nhà đầu tư không bị yêu cầu phải sống tại khu vực mình đầu tư mà họ có thể sống, làm việc tại bất kỳ đâu trên nước Mỹ cho thời gian bao lâu tùy mình lựa chọn.
  • Chương trình EB-5 Đầu tư vào Đặc khu phù hợp cho những người sắp về hưu; hoặc không thích trực tiếp phải bỏ nhiều công sức cho hoạt động kinh doanh; hoặc không phải chịu áp lực của việc tạo ra công ăn việc làm. Nhà đầu tư của chương trình này chỉ cần chứng minh rằng mình tạo ra tổng cộng 10 việc làm trực tiếp (direct employment creation) và gián tiếp (indirect employment creation) cho công dân Mỹ.

Trên đây là các chương trình của chính phủ Mỹ về chi tiết chương trình nếu bạn quan tâm có thể liên hệ đến Văn phòng Công ty New Ocean để được giải đáp.  Xin chân thành cảm ơn!

Tham khảo:

Chát với New Ocean