du hoc
Du học Du học châu mỹ Giới Thiệu Chung


Giới Thiệu Chung

Mỹ là điểm du học mơ ước của du học sinh quốc tế

du-hoc-my-nha-trangHợp chủng quốc Hoa Kì nằm ở bắc Mỹ, phía đông bắc Đại Tây Dương, phía tây bắc Thái Bình Dương giáp Canada và Mexico. Mỹ là quốc gia có diện tích đứng...

Giới thiệu chung về du học Canada

du hoc CanadaDu học Canada - Quốc gia có mức sống cao nhất thế giới. Chi phí sinh hoạt & hợp lý. Cơ hội làm thêm tốt.
Canada rộng 9.970.610 km2, có dân số trên 30 triệu...

Hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ Du học Mỹ - Thông thường hệ thống giáo dục của Mỹ trước đại học bao gồm 12 năm học phổ thông. Do đó một sinh viên quốc tế có thể hoàn thành 12 năm...

Giới thiệu chung về du học Mỹ

du hoc myDu học Mỹ -  là cường quốc phát triển nhất nhì thế giới, nền giáo dục có tính thực tiễn cao. Mỹ giáp Canada, Đại Tây Dương, Mexico và Thái Bình...

Hệ thống giáo dục Cannada

du hoc canadaDu học Canada - Hệ thống giao dục Canada khác nhau giữa các tỉnh. Bậc tiểu học có thể kéo dài từ 6-8 năm, bậc trung học 4-5 năm, và bậc đại học 3-4 năm...