VIDEO DU HỌC

Visa mới nhất

Thông báo kết quả visa du học của sinh viên tại trung tâm tư vấn du học quốc tế New Ocean...

Chúc mừng bạn Lê Bảo Khánh Huyền đã nhận visa du học Hà Lan
Bạn Trần Thái Sơn đi du học Mỹ tại Đại học Bắc Michigan (Northern Michigan University)
Hoàng Vân Anh nhận visa du học Hàn Quốc
Visa du học Úc cùng bạn Quang Minh